Zastava Srbije

VLADA RS: Donijete Odluka o prestanku važenja Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske i Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19

19.05.2023.


Vlada Republike Srpske, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, donijala je, na 21. sjednici i Banjaluci, Odluku o prestanku važenja Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, kao i Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19.

Svjetska zdravstvena organizacije je, na osnovu izvještaja Komiteta za vanredne situacije Međunarodnih zdravstvenih propisa, utvrdila da kovid 19 više ne predstavlja javnozdravstvenu prijetnju od međunarodnog značaja. Iako virus SARS-CoV-2 i dalje cirkuliše, zaključeno je da trenutne varijante virusa nisu povezane sa većim rizikom od razvoja težih kliničkih formi bolesti, te da kovid 19 trenutno ne predstavlja vanredan događaj koji ima rizik za javno zdravlje drugih država putem međunarodnog širenja i koji zahtijeva koordinisan međunarodni odgovor.

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je, u skladu sa stabilnom epidemiološkom situacijom i stavom Svjetske zdravstvene organizacije, dostavio prijedlog za prestanak primjene vanrednih mjera u Republici Srpskoj, te predložio prestanak važenja vanredne situacije, kao i Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19.

Podsjećamo, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta 2020. godine pandemiju bolesti izazvane virusom korona. Radi preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja zaraze teškim akutnim respiratornim sindromom korona virusom 2 (SARS-CoV-2) i oboljenja uzrokovanog ovim virusom (kovid 19), Vlada Republike Srpske, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije donijela je Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske.

Zbog povećanja broja zaraženih lica u Republici Srpskoj, Narodna skupština Republike Srpske je na Dvanaestoj posebnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, a potom i Odluku o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 48/20), ali je Odluka o proglašenju vanredne situacije ostala na snazi.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak kojim je potvrdila opredjeljenje da zajedno sa Republikom Srbijom učestvuje u izgradnji dva memorijalna centra posvećena Jasenovačkim žrtvama, i to u Donjoj Gradini, kao mjestu stradanja na kome su vršene egzekucije i zlostavljanje zarobljenika logora Jasenovac i Beogradu, kao glavnom gradu Republike Srbije.

Zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, započne aktivnosti na izradi i usaglašavanju sporazuma između Republike Srpske i Republike Srbije, kojim će se precizirati način osnivanja zajedničkog Upravljačkog tijela i donošenja operativnih odluka, obaveze svake strane oko finansiranja, projektovanja, izgradnje i uređenja memorijalnih centara.

U zaključku se predlaže da članovi Upravljačkog tijela budu Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, predsjednik Republike Srpske i predsjednik Republike Srbije, predsjednik Vlade Republike Srpske i predsjednik Vlade Republike Srbije, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske i predsjednik Skupštine Republike Srbije.

Istaknuto je da bi memorijalni centri trebalo da predstavljaju istovrsno arhitektonsko urbanističko idejno rješenje.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o finansijskim pokazateljima poslovanja u oblastima prerađivačke industrije za 2022. godinu iz resorne nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva, što podrazumijeva određen dio grana iz prerađivačke industrije (metalna i elektro industrija, industrija tekstila, kože i obuće, drvna industrija, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa i proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa).

Ostvareni finansijski pokazatelji u prerađivačkoj industriji i njenim granama u 2022. godini su pozitivni, uprkos nepovoljnim ekonomskim kretanjima na globalnom tržištu, koji su uticali na rast cijena proizvodnih inputa.

Privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije, u 2022. godini ostvarila su ukupne prihode u iznosu od 7.779.748.369 KM, što ukazuje na povećanje obima poslovne aktivnosti u odnosu na prethodnu 2021. godinu za 28,9%, kada su ukupni prihodi iznosili 6.035.869.947 KM.

U oblasti metalne i elektro industrije ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.177.250.781 KM, što je više za 22,8% u odnosu na 2021. godinu. Takođe, izvoz proizvoda u ovoj oblasti iznosio je 1.104.906.076 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na 2021. godinu za 28,8%. Neto dobit iznosila je 225.009.354 KM, što je više za 33,5% u odnosu na 2021. godinu.

U oblasti drvne industrije ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.464.793.868 KM, što je više za 21.5% u odnosu na 2021. godinu. Ostvareni izvoz proizvoda u iznosu od 774.827.661 KM, veći je za 16,5% u odnosu na 2021. godinu. Iskazana neto dobit u iznosu od 157.656.779 KM veća je za 17,5 % u odnosu na 2021. godinu.

U oblasti tekstila, kože i obuće ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 428.705.047 KM, što je više za 18,3 % u odnosu na 2021. godinu. Ostvareni izvoz usluga u 2022. godini u iznosu od 151.165.814 KM (obzirom da uglavnom rade lohn poslove) veći je za 103 % u odnosu na 2021. godinu.

Takođe i ostale grane, poput proizvodnje papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa i proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa bilježe pozitivne finansijske rezultate.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usklađivanju akta o osnivanju javne zdravstvene ustanove Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, kojom se vrši usklađivanje akta o osnivanju ove javne zdravstvene ustanove sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

Ovom odlukom definisano je da naziv ove javne zdravstvene ustanove je Javna zdravstvena ustanova Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, a skraćeni naziv je: JZU Institut “Dr Miroslav Zotović" Banja Luka. Institut je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost u oblasti fizikalne medicine, habilitacije, rehabilitacije, balneoklimatologije i ortopedske hirurgije.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.05.2023.

Naslov: Redakcija