Zastava Srbije

NAKON IZMJENA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA: U BiH smanjen broj smrtnih ishoda

19.03.2021.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Izvještaj koji govori o podacima da je broj poginulih na putevima u Bosni i Hercegovini smanjen nakon što su uvedene strožije kazne za prekršaje u saobraćaju.

Ministarstvo komunikacija i transporta je sastavilo Izvještaj sa pratećim zaključcima o realizaciji Okvirne strategije saobraćaja Bosne i Hercegovine za period 2016-2030 godine za izvještajni period od oktobra 2016. do decembra 2020. godine.

Izvještaj sadrži aktivnosti koje su provele nadležne institucije BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, sa tačno naznačenim projektima koji su provedeni ili se provode u skladu sa dogovorenom dinamikom.

Nakon što su u 2017. i 2018. godini donesene izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Sl. novine FBiH", br. 56/2006), kojim su uvedene strože kazne za prekršaje u saobraćaju, podaci govore da je smanjen broj poginulih na putevima u BiH.

Ukupno je 261 osoba smrtno stradala u saobraćajnim nezgodama u 2019. godini, dok je taj broj u 2016. godini iznosio 321.

Prema Izvještaju, ukupan broj saobraćajnih nezgoda na putevima u BiH je smanjen za više od pet hiljada u 2019. godini, kada je registrovano njih 34.519, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno 39.543.

Također, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povrijeđenim osobama, kojih je u 2019. godini bilo 7.256, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno njih 7.716.


IZVOR: Vebsajt Klix, 17.03.2021.

Naslov: Redakcija