Zastava Srbije

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS: Više od 70 odsto zahtjeva za invalidsku penziju nije odobreno

19.01.2024.


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO RS) je u prethodnoj godini izvršio 6.168 ocjena radne sposobnosti u postupku zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju što je za 1.022 ili 19,85 odsto više nego 2022. godine.

Iz Fonda navode da se na domaće osiguranje odnosilo 4.731 ili 76,70 % zahtjeva, dok je sa ino nosiocima osiguranja usaglašavano 1.437 ili 23,30 % zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti.

"Zapaža se da je gubitak radne sposobnosi kao posljedica povrede na radu u 2023. godini nastao u 147 slučaja što je za 29 slučaja ili 24,58 % više nego u prethodnoj godini. Nasuprot utvrđenom gubitku radne sposobnosti u 2023. godini kod 1.694 (27,46%) slučaja, organi vještačenja Fonda PIO su, u odgovarajućem postupku, kod 4.474 ili 72,54% slučaja utvrdili da invalidnost u smislu gubitka radne spodobnosti ne postoji, da liječenje nije završeno, da postoji smanjena radna sposobnost, da ispitivanje i liječenje nije završeno i drugo", ističe se u saopštenju Fonda PIO RS.

Dodaju da je znatno povećanje broja zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti proizašlo je iz novih propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja, kojima su osiguranici obavezani da prije isteka roka od šest mjeseci privremene nesposobnosti za rad, od strane ljekara porodične medicine, budu upućeni na ocjenu radne sposobnosti.

Nastanak invalidnosti - gubitak radne sposobnosti ljekari-vještaci Fonda su utvrdili kod 1.694 slučaja ili 27,46 % od ukupnog broja vještačenja, od čega 1.198 ili 70,72 % u domaćem i 496 ili 29,28 % u ino osiguranju.

Gubitak radne sposobnosti kao posljedica bolesti u 2023. godini najčešće se pojavljivao kod malignih bolesti, sa 397 slučaja ili 23,44 %, kardiovaskularnih bolesti, sa 335 slučaja ili 19,78 %, duševnih bolesti, sa 287 slučaja ili 16,94 %, bolesti nervnog sistema, sa 161 slučaj ili 9,50% i bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva sa 148 slučaja ili 8,75%", naveli su iz Fonda.

Dodali su da od pet navedenih bolesti, tri, maligne, kardiovaskularne i duševne bolesti, bez promjena, su i dalje najdominantnije i njih tri čine više od 60 % svih nastanaka invalidsnosti odnosno gubitaka radne sposobnosti, što je nepovoljno, posebno zbog dominacije malignih bolesti, koje su u razvijenijim državama sa manjom zastupljenošću.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nemanja Vukojević, 18.01.2024.

Naslov: Redakcija