Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH: Usvojen set zakona o akcizama, Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru

18.12.2017.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine usvojio je po hitnom postupku set zakona o akcizama, kojim se za 0,15 feninga povećavaju akcize na biogoriva i biotečnosti, te putarine.

Za usvajanje zakona glasala su 22 poslanika, dok je protiv bilo 20, a uzdržanih nije bilo.

Za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH glasali su poslanici SDA, SNSD-a, SBB-a, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990.

Modifikovani prijedlog seta zakona o akcizama s pratećim poboljšanjima usaglašen je na nivou ministara finansija i premijera entiteta, kao i predstavnika Savjeta ministara.

Ključna izmjena u ranije prijedloge odnosi se na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, već se za 0,15 KM povećavaju putarine, pri čemu će prikupljena sredstva isključivo biti korištena za izgradnju auto-puteva, te izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva.

Usvajanje seta zakona o akcizama jedan je od uslova za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ te deblokiranje skoro milion evra kredita Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjenih BiH.

U raspravi o setu zakona o akcizama, koji je u Predstavnički dom stigao iz Doma naroda, koji ih je usvojio 7. decembra, učestvovali su skoro isključivo poslanici koji su bili protiv njihovog usvajanja.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je i Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru. Prije glasanja o tom zakonu, prihvaćena su tri amandmana poslanika Damira Arnauta.

Kako je ranije pojasnio Arnaut, jedan od njegovih amandmana tiče se činjenice da Parlamentarna skupština ne može vršiti parlamentarni nadzor nad institucijom visokog predstavnika. Njegova preostala dva amandmana tiču se sankcija za nepostupanje po određenim odredbama zakona.

Usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, koji je predložila poslanica Aleksandra Pandurević. Predloženi zakon predviđa da se odredbe po kojima je moguće izrečenu kaznu zatvora do jedne godine, na zahtjev osuđenog, zamijeniti novčanom kaznom, ne primjenjuju na počinioce krivičnih djela iz Poglavlja XVI koje se odnosi na krivična djela protiv integriteta BiH.

Taj zakonski prijedlog definira i da osuđeni na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela iz Poglavlja XVI ovog zakona ne može biti uvjetno otpušten.

Poslanici su podržali principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Borislav Bojić, a kojim se predviđa izjednačavanje prava zaposlenih u državnoj upravi da za obavljanje istih poslova budu jednako plaćeni.

Predstavnički dom nije primio k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) BiH za 2016. godinu.

U vezi sa tom tačkom prihvaćen je zaključak koji je predložila poslanica Maja Gasal-Vražalica (Demokratska fronta) prema kojem predsjednik VSTV-a u roku od 30 dana Predstavničkom domu treba dostaviti podatke o ocjenama rezultata rada sudija i tužilaca za 2015. i 2016. godinu, kao i da svaki naredni izvještaj sadrži te podatke.

Poslanici su primili k znanju Informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske i BHRT, 15.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772