Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o usvajanju Strategije zaštite životne sredine Republike Srpske za period 2022 - 2032. godine

18.11.2022.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 195. sjednici u Banjaluci, Odluku o usvajanju Strategije zaštite životne sredine Republike Srpske za period 2022 - 2032. godine.

Prijedlog Strategije je pripremljen u okviru izvršenja sporazuma potpisanog između Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i Štokholmskog instituta za životnu sredinu (SEI).

Strateški dokument je izradio tim stručnjaka SEI-a instituta uz učešće predstavnika nadležnih republičkih organa uprave, akademske zajednice i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine. Izradu ovog dokumenta je finansirala Ambasada Kraljevine Švedske u BiH.

Ovaj strateški dokument, zajedno sa strateškim dokumentima Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, čini sastavni dio Strategije zaštite životne sredine/okoliša Bosne i Hercegovine, u skladu sa ustavnim nadležnostima i dogovorenim mehanizmom koordinacije.

Strategija dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja životnom sredinom na načelima održivog razvoja, u skladu sa ukupnim privrednim, društvenim, socijalnim i kulturnim razvojem na području Republike Srpske.

Strategija sadrži osnove za usmjeravanje i usklađivanje privrednih, tehničkih, naučnih, obrazovnih, organizacionih i drugih mjera, te mjera sprovođenja međunarodnih obaveza u cilju zaštite životne sredine, a koje su sistematizovane u sedam tematskih oblasti: Upravljanje vodama, Upravljanje otpadom, Biodiverzitet i zaštita prirode, Kvalitet vazduha, klimatske promjene i energija, Hemijska bezbjednost i buka, Održivo upravljanje resursima, te Upravljanje životnom sredinom.

Predviđeno je da se za potrebe ostvarivanja ciljeva Strategije zaštite životne sredine i akcionog plana za njenu realizaciju, kao i radi cjelovitog uvida u stanje zaštite životne sredine, izrađuje Izvještaj o stanju životne sredine svake dvije godine, koji Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju podnosi Vladi Republike Srpske na usvajanje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2023-2025. godina. Vlada Republike Srpske prethodno je na 188. sjednici održanoj 29.09.2022. godine usvojila Strategiju razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina, koja sadrži osnovne pravce razvoja trgovinskog sektora Republike Srpske i, na osnovu sprovedenih analiza, istraživanja i javnih konsultacija sa relevantnim zainteresovanim stranama, definiše viziju, strateške ciljeve, prioritete i mjere za period 2022-2028. godina.

U skladu sa dugoročnom razvojnom orijentacijom tržišta i trgovinskog sektora Republike Srpske, Strategijom se determinišu sljedeći strateški ciljevi razvoja trgovine u Republici Srpskoj:

1. Izgradnja i unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira trgovinskog sektora, odnosno unapređenje trgovine putem novih zakonskih rješenja i izgradnje kapaciteta trgovinskog sektora;

2. Unapređenje konkurentnosti domaćih proizvoda i razvoj potencijala domaće trgovine, koje podrazumijeva unapređenje aktivnosti brendiranja domaćih proizvoda, aktivnosti na razvijanju svijesti potrošača o kupovini domaćih proizvoda i stimulisanje tražnje za domaćim proizvodima;

3. Unapređenje zaštite potrošača, odnosno institucionalnu podršku u zaštiti potrošača na tržištu i razvoj i unapređenje podrške udruženjima za zaštitu potrošača.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu “SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan”.

Projekat “SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan”, ima za cilj da doprinese jačanju građanskog učešća na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva za jaču i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji).

Radi se o četvorogodišnjem Projektu koji će implementirati Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskim organizacijama, a koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova sa grantom vrijednim više od 17 miliona evra (34 miliona KM).

Kroz projekat će se obezbijediti finansijska sredstva za podršku više od 450 projekata organizacija civilnog drušva u zemljama Zapadnog Balkana, te za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva.

Shodno zaključku Vlade Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave će imenovati predstavnika ministarstva u Upravni odbor projekta, te će o realizaciji projektnih aktivnosti najmanje jednom godišnje informisati Vladu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.11.2022.

Naslov: Redakcija