Zastava Srbije

USLOVI IZ PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE ZA KANDIDATSKI STATUS ZA BIH

18.10.2022.


Evropska komisija će dati preporuku za kandidatski status Bosni i Hercegovini uz osam uslova koji su postavljeni pred nas.

U preporuci se navodi da moramo preduzeti sljedeće korake ukoliko želimo napredovati na evrointegracijskom putu:

  • Prioritetno je usvojiti izmjene i dopune postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću
  • Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine
  • Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa
  • Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala
  • Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila
  • Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja
  • Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima
  • Osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU

U junu 2022. su, na insistiranje Austrije i Slovenije, zemlje zaključile da su spremne dati kandidatski status BiH, ali da im je potreban izvještaj Evropske komisije i preporuka, što bi uskoro trebalo i da se desi.

Nakon toga, o kandidatskom statusu će Vijeće Evropske unije, odnosno sve članice jednoglasno donijeti odluku u decembru ove godine.

Od BiH je zatraženo da radi na reformama te je navedeno nekoliko prioriteta, a očekuje se da bi u decembru mogli dobiti pozitivan odgovor članica s obzirom na to da se radi o identičnoj formuli preporuke EK kao što je bio slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom.

Ranije iskustvo govori da bi članice mogle postaviti i dodatne zahtjeve, no kandidatski status je skoro pa izvjestan.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 12.10.2022.

Naslov: Redakcija