Zastava Srbije

ZABILJEŽEN REKORDAN IZNOS STRANIH INVESTICIJA U BIH 2022. GODINE

18.08.2023.


Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini iznosio je 1,44 milijarde KM, što je do sada najviši zabilježeni iznos, pokazuju podaci Centralne banke BiH koja je objavila rezultate statističkog istraživanja o direktnim stranim investicijama za 2022. godinu.

Ovi rekordni tokovi direktnih investicija u 2022. godini su za 310 miliona KM, odnosno za 21 posto veći nego u 2021. godini, kada su iznosili 1,13 milijardi KM. Glavnina ovog rasta stranih direktnih investicija je posljedica visokih reinvestiranih zarada postojećih nefinansijskih i finansijskih preduzeća sa stranim investicijama, dok su ulaganja u obliku vlasničkog kapitala i ostalog kapitala (međukompanijskog pozajmljivanja) iznosila ukupno 500 miliona KM.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2022. godine bilo je iz Velike Britanije (271,8 miliona KM), a onda iz Austrije (175,8 miliona KM), Nizozemske (166,6 miliona KM), Njemačke (159,5 miliona KM) i Srbije (134,4 miliona KM).

Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizovano u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom u iznosu od 199,9 miliona KM, zatim u oblasti finansijskih uslužnih djelatnosti u iznosu od 146,8 miliona KM, te u oblasti proizvodnje baznih metala 122,9 miliona KM.

Na kraju 2022. godine, stanje direktnih stranih investicija je iznosilo 17,45 milijardi KM, a ovaj iznos predstavlja rezultat investiranja i poslovanih rezultata preduzeća u stranom vlasništvu u prethodnim godinama. Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,69 milijardi KM ili 15,4 posto ukupnog stanja investicija), Hrvatsku (2,54 milijarde KM ili 14,6 posto) i Srbiju (2,43 milijardi KM ili 13,9 posto).

Posmatrano po djelatnostima, najviše stanje direktnih stranih investicija je registrovano u oblasti finansijskih usluga (3,42 milijardi KM), a vezano je za investiranje u bankarski sistem, zatim u oblastima telekomunikacija (1,75 milijardi KM) i trgovine na veliko (1,68 milijardi KM), što govori da se na ove tri oblasti odnosi skoro 40 posto stanja investicija.

U skladu sa politikom revizije i na osnovu dodatnih podataka prikupljenih u ovogodišnjem istraživanju, zajedno s objavljivanjem podataka za 2022. godinu, izvršene su revizije podataka i za prethodne dvije godine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 15.08.2023.

Naslov: Redakcija