Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Informacija o elektronskoj razmjeni podataka između Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Javne ustanove Javni fond za dječiju zaštitu

18.08.2023.


Vlade Republike Srpske donijela je, na 33. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti na Elaborat o opravdanosti promjene statusa i naziva JU Studentski dom “Foča” u status i naziv JU Studentski centar “Boriša Starović” Foča.

Razlozi za donošenje ove odluke zasnivaju se na sljedećim činjenicama:

‒ JU Studentski centar “Boriša Starović” Foča predstavlja ustanovu od posebnog interesa za Republiku Srpsku,

‒ JU Studentski centar “Boriša Starović” Foča dobija ime u čast prvog dekana Medicinskog fakulteta u Foči i rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu,

‒ znatno povećanje broja domaćih kao i studenata iz inostranstva na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i organizacionim jedinicama u Foči,

‒ mogućnost ostvarivanja prava na smještaj i ishranu domaćih i studenata iz inostranstva,

‒ mogućnost ostvarivanja kulturnih, umjetničkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata.

Vlade Republike Srpske usvojila je Informaciju o elektronskoj razmjeni podataka između Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Javne ustanove Javni fond za dječiju zaštitu.

Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu obratila se Ministarstvu uprave i lokalne samouprave zahtjevom za pristup podacima iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga o korisnicima prava iz dječije zaštite, pozivajući se na Zakon o dječijoj zaštiti, Zakon o opštem upravnom postupku, Pravilnik o vođenju evidencija u dječijoj zaštiti i Pravilnik o zaštiti ličnih podataka JU Javni fond za dječiju zaštitu, kao pravnom osnovu na kome je zahtjev zasnovan.

Fond je zatražio razmjenu seta podataka sadržanih u izvodima iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, navodeći da bi obezbjeđivanje podataka, službenim putem, o korisnicima prava iz dječije zaštite, doprinijelo efikasnosti i ekonomičnosti postupaka koje vode.

Elektronska razmjena podataka putem Veb servisa, između Ministarstva i Fonda, detaljnije će se urediti posebnim Sporazumom između navedenih institucija.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se daje saglasnost Javnom preduzeću “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška, da izvrši postavljanje dvije automatske protivgradne stanice na području opštine Šamac, na lokacijama Gornja Slatina i Obudovac.

U okviru Projekta “Uspostavljanje tehničkog meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Republike Srpske” predviđena je izgradnja mreže automatskih protivgradnih stanica na cijeloj teritoriji Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 15.08.2023.

Naslov: Redakcija