Zastava Srbije

RASPISAN KONKURS ZA SUBVENCIJE KAMATNE STOPE NA STAMBENE KREDITE U RS: Konkurs je otvoren do 12. septembra 2022. godine

18.08.2022.


Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, na koji mogu da se prijave lica koja su:

 - zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju do navršenih 35 godina života;

 - sudužnik kao bračni partner licu koje je zaključilo ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, a u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju sudužnik ima do navršenih 35 godina života (u tom slučaju prijavu na konkurs podnosi sudužnik);

- imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 12.9.2022. godine, a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite).

Na konkurs se ne prijavljuju lica koja su već korisnici subvencije kamatne stope po datom stambenom kreditu, jer jednom dodijeljena subvencija važi do kraja otplate kredita.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, 12.08.2022.

Naslov: Redakcija