Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU RS: Smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja licence za obavljanje poslova turističke agencije u Srpskoj

18.05.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, kojim se propisuje postupak dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj.

Izmjenama ovog zakona, obezbjeđuje se pravni osnov za dodatni podsticaj turističkoj privredi i građanima Republike Srpske, a koji su u prethodnom periodu realizovani kao mjera Kompenzacionog fonda. 

Takođe, Nacrtom zakona smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja licence za obavljanje poslova turističke agencije, usaglašava sadržaj Strategije razvoja turizma Republike Srpske sa sistemskim propisima u oblasti strateškog planiranja i predviđa osnov Ministarstvu trgovine i turizma za davanje saglasnosti na standarde održivog turizma.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.05.2022.

Naslov: Redakcija