Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Inicijativa za identifikaciju osoba prilikom kupovine SIM kartica u cilju spriječavanja lažnih dojava o postavljanju eksplozivnih naprava u pravosudnim institucijama

18.05.2022.


Povodom učestalih anonimnih i lažnih dojava o postavljanju eksplozivnih naprava u pravosudnim institucijama koje su kulminirale dojavama upućenim Općinskom sudu u Sarajevu, u potpunosti ometajući funkcionisanje ove institucije kao i Kantonalnog suda u Sarajevu, obzirom da su obje institucije smještene u zgradi Palate pravde u Sarajevu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi da informiše građane da je prije gotovo godinu dana uputilo nadležnim institucijama Inicijativu za izmjenu pravnog okvira kojim se reguliše korištenje prepaid SIM kartica u Bosni i Hercegovini.

U svojoj Inicijativi upućenoj 27. maja 2021. godine Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH, Ministarstvu prometa i komunikacija BiH i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, VSTV BiH ističe da je evidentna učestalost upućivanja anonimnih prijetnji po ljudske živote kao i lažnih dojava o postavljanju minsko eksplozivnih naprava, koje postaju jedan od najvećih problema za normalno funkcionisanje pravosudnih institucija, kako i drugih institucija državne službe i objekata u kojim se okuplja veći broj građana i gdje mogu nastupiti značajne posljedice po život i zdravlje istih.

VSTV BiH je u navedenoj Inicijativi akcentirao postojanje ovog sigurnosnog problema u zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu kojima je i u prethodnom periodu upućeno na desetine lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama i koje su dovele do onemogućavanja i ometanja odvijanja sudskih postupaka i drugih procesa u ovim sudovima. U Inicijativi je naveden primjer iz tog perioda, koji pokazuje da samo jedna anonimna dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, zbog obavezne evakuacije i kontra diverzionog pregleda, odloži više od 60 ročišta zakazanih pred Općinskim sudom u Sarajevu i 15-20 ročišta pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, što pored negativnih sigurnosnih ima i negativne finansijske posljedice.

U zaključku Inicijative, VSTV BiH navodi da je, s ciljem spriječavanja navedenih pojava, nužno poduzeti aktivnosti kako bi se, po modelu drugih država, oblast kupovine i korištenja mobilnih SIM kartica normativno pravno uredila na način da se osoba koja vrši kupovinu SIM kartice, odnosno korisnik, obavezno identificira. VSTV BiH je također naglasio da bi se izmjenama i usklađivanjem pravnog okvira na predloženi način doprinijelo i spriječavanju i otkrivanju drugih teških krivičnih djela u kojima se koriste neregistrovane SIM kartice.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, 13.05.2022.

Naslov: Redakcija