Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIO-VIZUELNIM DJELATNOSTIMA: Audio-vizuelnim djelatnostima mogu se baviti pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti, kao i preduzetnici

18.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o audio-vizuelnim djelatnostima, kojim je predviđeno jačanje domaćeg filmskog stvaralaštva i proizvodnje domaćeg audio-vizuelnog djela, a što će pozitivno uticati na razvoj kulture i umjetnosti. Ovaj prijedlog zakona imaće pozitivan uticaj i na razvijanje poslovnog okruženja pogodnog za snimanje filmova.

Prijedlogom zakona definisano je da se audio-vizuelnim djelatnostima mogu baviti pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti, kao i preduzetnici.

Očekuje se pozitivan uticaj zakona na javne budžete, budući da će potencijalni investitori, a posebno inostrane produkcijske kuće, kroz ulaganje u domaće resurse (nabavka domaće robe, korišćenje usluga domaćih pravnih lica, angažovanje domaće radne snage i sl.) indirektno pozitivno uticati na javne budžete.

Važna je činjenica da je Zakonom predviđeno da se sredstva za razvoj i podršku audio-vizuelnim djelatnostima obezbjeđuju iz budžeta Republike u iznosu od 0,1% poreskih prihoda, umanjenih za doprinose za socijalno osiguranje, što je ključno za kontinuiran razvoj i opstanak kinematografije u Republici Srpskoj, jer je prvi put obezbijeđen kontinuitet u finansiranju ove djelatnosti.

Sredstva za razvoj i podršku audio-vizuelnim djelatnostima raspoređuju se u skladu sa Planom razvoja audio-vizuelne djelatnosti za: finansiranje razvoja scenarija audio-vizuelnih djela, sufinansiranje razvoja projekata audio-vizuelnih djela, sufinansiranje proizvodnje audio-vizuelnih djela: dugometražni igrani filmovi, dugometražni dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani filmovi, kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, video-igre i ostale vrste audio-vizuelnih djela, sufinansiranje manjinske koprodukcije, sufinansiranje televizijske serije, sufinansiranje drugih oblika audio-vizuelnog stvaralaštva.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.04.2022.

Naslov: Redakcija