Zastava Srbije

NVO TRAŽE DORADU PREDNACRTA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA: Smatraju da nije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama.

18.03.2021.


Organizacije civilnog društva pozvale su Ministarstvo pravde BiH da povuče na doradu Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama jer smatraju da nije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Navode da Prednacrt u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća iz postojećeg Zakona, a posebno ih zabrinjava veoma dugačka lista izuzetaka ili mogućih ograničenja kod pristupa informacijama u posjedu javnih vlasti, kao i mogućnost da se rok (15 dana) za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama produži na još 15 dana.

Organizacije civilnog društva zahtijevaju da pri doradi Prednacrta Ministarstvo uvaži njihove prijedloge, među kojima su da proaktivna transparentnost ne smije biti prepreka ostvarivanju prava na pristup informacijama na zahtjev, te da zakon osigura okvir za edukacije službenika za informisanje i svih institucija koje postupaju u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

“Zakon o slobodi pristupa informacijama je jedan od ključnih zakona za osiguranje medijskih i građanskih sloboda. Ovaj zakon omogućuje novinarima, građanima, aktivistima i organizacijama da prate rad javnih tijela, i svaka izmjena ovog propisa mora biti pažljivo razmotrena i usklađena sa međunarodnim standardima”, saopćeno je iz Transparency Internationala u BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 17.03.2021.

Naslov: Redakcija