Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o Gradu Laktaši i o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS

18.02.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 157. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o stanju poljoprivredne proizvodnje, plasmanu proizvoda i cijenama repromaterijala u 2022. godini, u kojoj se navodi da će se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske obezbijediti 10 miliona KM za finansiranje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj u cilju sprečavanja daljih poremećaja na tržištu, obezbjeđenja dovoljnih količina domaćih poljoprivrednih proizvoda i osiguranja prehrambene sigurnosti stanovništva.

Sredstva od 10 miliona KM rasporedila bi se na način da bi se sa 1,5 miliona KM podržala proizvodnja merkantilne pšenice, 2,2 miliona za regresiranje svih sjemena kukuruza, 1,8 miliona za podršku proizvodnje i otkupa povrća, te milion KM za podršku voćarskoj proizvodnji.

Za sufinansiranje nabavke kvalitetno priplodnih junica biće obezbijeđeno milion KM, a za otkup i preradu svinjskog mesa 2,5 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se umanji zakupnina i koncesiona naknada u 2022. godini za 50 odsto zakupoprimcima i koncesionarima koji nemaju prispjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu zakupnine, odnosno koncesione naknade.

Vlada Republike Srpske predlaže Savjetu ministara BiH donošenje Odluke o privremenoj suspenziji carinskih stopa kod uvoza mineralnih đubriva iz trećih zemalja.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati realizaciju, preduzima mjere iz svoje nadležnosti i kontinuirano informiše Vladu Republike Srpske o završetku zasnivanja nove poljoprivredne proizvodnje, sa prikazom efekata preduzetih mjera, uključujući mjere za ublažavanje posljedica izazvanih rastom cijena repromaterijala u 2022. godini.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o Gradu Laktaši, po hitnom postupku, kojim se uređuje područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Laktaši.

Kao razlog za donošenje zakona navodi se da je Opština Laktaši na osnovu Odluke Skupštine opštine Laktaši pokrenula postupak za dodjelu statusa grada, da su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi za dodjelu statusa grada Laktašima, iz razloga što opština Laktaši predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja. Pored navedenog, ističe se da ova opština ispunjava uslove za sticanje statusa grada koji su propisani članom 10. Zakona o lokalnoj samoupravi, jer Opština Laktaši više od tri godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka.

Takođe, Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, po hitnom postupku.

Budući da Opština Laktaši ispunjava sve zakonom propisane uslove za dodjelu statusa grada, neophodno je da se istovremeno sa Prijedlogom zakona o Gradu Laktaši utvrdi i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republke Srpske za 2022. godinu.

Realizacijom ovog projekta, Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite iskazuju brigu za ratne vojne invalide i članove porodica poginulih boraca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, kao članove društva koji su dali najveći doprinos u odbrani Republike Srpske.

Projekat banjske rehabilitacije za 2022. godinu predviđa upućivanje 1.000 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno - otadžbinskog rata u banjsko - klimatske zdravstvene ustanove Republike Srpske.

Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite za projekat banjske rehabilitacije za 2022. godinu obezbijediće sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje saobraćajnice u naselju Petrićevac, Grad Banja Luka, Odluku o utvrđivanju opšteg interesa radi izgradnje objekta u svrhu sanitarne zaštite izvorišta “Vidovića vrelo”, opština Vlasenica, kao i Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje puta u naseljenom mjestu Grabovica, opština Vlasenica.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 17.02.2022.

Naslov: Redakcija