Zastava Srbije

U PRIPREMI PRIJEDLOG STRATEGIJE ZA ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM: Održan završni sastanak Radne grupe za izradu Prijedloga strategije

17.11.2023.


Iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom saopćeno je da je Radna grupa za izradu prijedloga Strategije za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i Akcionog plana za njeno izvršenje, u protekla dva dana održala završni sastanak, nakon čega će prvi dokument u ovoj oblasti u BiH dostaviti Vladi Federacije BiH na usvajanje.

- Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u saradnji s United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) u proteklim danima organizirala posljednji sastanak Radne grupe za izradu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za njeno izvršenje 2024-2028. godine.

Oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom zahtijeva uključivanje i angažman većeg broja nadležnih institucija i šire društvene zajednice, kao i multisektorski pristup u rješavanju ključnih problema u ovoj oblasti. Stoga su u ovaj proces bili uključeni i predstavnici pravosudne zajednice, predstavnici policijskih agencija na svim nivoima vlasti, kao i predstavnici akademske zajednice, te drugih organa i institucija koji postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH - navodi se u saopćenju Agencije.

Ističe se da je tokom dvodnevnog sastanka razgovarano o dosadašnjim aktivnostima na izradi prijedloga Strategije, te je prezentiran Akcioni plan sa predviđenim aktivnostima, nadležnim institucijama i vremenskim okvirom za realizaciju.

- Učesnici Radnog sastanka su predstavili izazove sa kojima se suočavaju institucije koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te prepoznali prioritetne i ključne procese za definisanje nadležnosti i odgovornosti koje su potrebne u procesu izrade Strategije i Akcionog plana. Strategija i Akcioni plan sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve, koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji BiH i bit će usklađeni s međunarodnim standardima, te obavezama iz ratificiranih konvencija s domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim, domaćim i međunarodnim praksama. Osnovni cilj Strategije je da se osigura efikasno i sprovodivo oduzimanje i upravljanje imovinskom koristi stečenom krivičnim djelom u Federaciji BiH kroz jačanje normativnih i institucionalnih kapaciteta svih učesnika u tom procesu u svrhu ostvarenja rezultata zasnovanih na principu da niko ne može zadržati imovinsku korist stečenu krivičnim djelom - navodi se u saopćenju ove agencije.

Naglašeno je da je šef Sekretarijata Mape puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih financijskih tokova Koen Marquering kazao da je donošenje i implementacija Strategije i Akcionog plana od najšireg značaja za sve građane Bosne i Hercegovine, te važan korak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali i odraz jasne opredjeljenosti naše zemlje da u najvećoj mogućoj mjeri da doprinos u borbi protiv ovog globalnog problema.

- V. d. direktor Agencije Emir Bašić je naglasio kako samo saradnja između svih ključnih aktera, odnosno pravosudnih institucija i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom predstavljaju ključ uspješnog razvoja pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima i predstavlja važan doprinos napretku u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što ujedno predstavlja opredjeljenost i posvećenost Vlade Federacije BiH za dosljednu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija iskazao je punu podršku implementaciji ovog izuzetno važnog dokumenta, te kazao da će nakon njenog usvajanja prva Strategija za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u BiH predstavljati važan instrument koji će nadležni organi koristiti za unapređenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala - saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 15.11.2023.

Naslov: Redakcija