Zastava Srbije

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Održana aukcija 52. emisije obveznica Republike Srpske

17.10.2022.


Ministarstvo finansija Republike Srpske je prodalo obveznice vrijedne 30 miliona KM, sa kuponskom kamatnom stopom 5%. Ukupna tražnja za obveznicama je bila 38,8 miliona KM.

Emisija obveznica je planirana Rebalansom budžeta Republike Srpske i u skladu je sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012, 52/2014, 114/2017, 131/2020, 28/2021 i 90/2021), kojim je definisana namjena zaduživanja. Svrha duga su budžetska potrošnja i projekti, te otplata starog duga.

Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske propisana su ograničenja, prema kojima javni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 55% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u toj godini, a javni dug Republike Srpske sada iznosi 36,5% BDP-a.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.10.2022.

Naslov: Redakcija