Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. septembra 2021. godine 21. posebna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

17.09.2021.


Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da 18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 28 tačaka, započne u utorak, 28.9.2021, u 10 časova.

Prijedlog dnevnog reda 18. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2. Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske - po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;

6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;

8. Nacrt zakona o fiskalizaciji;

9. Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;

10. Nacrt zakona o obrazovanju odraslih;

11. Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti;

12. Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske;

13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;

14. Program fiskalne konsolidacije;

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;

16. Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene “Klekovača”;

17. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske gospodina Denisa Šulića - prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;

18. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;

19. Izvještaj Odbora za boračko – invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom “Stanje u oblasti boračko – invalidske zaštite u Republici Srpskoj”;

20. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;

 b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 – 31.12.2020. godine;

21. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

22. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

 b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od

 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

 v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike

 Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

23. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;

b) Izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

 o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine;

24. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

25. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;

26. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;

27. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

 b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2020. godinu;

 28. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 10.09.2021.

Naslov: Redakcija