Zastava Srbije

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Prodajom trezorskih zapisa obezbjeđeno 20,7 miliona KM

17.08.2023.


Ministarstvo finansija Republike Srpske je posredstvom Banjalučke berze uspješno na aukciji prodalo 20,7 miliona KM vrijedne šestomjesečne trezorske zapise Republike Srpske, uz kamatnu stopu 2,95%. Podsjećamo da je vrijednost posljednjeg objavljenog šestomjesečnog Euribora iznosila 3,928%.

Emisija trezorskih zapisa planirana je Budžetom Republike Srpske i vrši se u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i Odlukom o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2023. godinu. U skladu sa zaduživanjem vrši se i otplata dospjelih dugovanja, koja se vrši redovno po dospijeću.

Javni dug Republike Srpske na dan 30.06.2023. godine je 33,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok je gornja granica javnog duga 55% BDP-a. Ukupan dug na isti dan, koji čine i spoljnji i unutrašnji dug (uključujući dug Republike Srpske, dug opština i gradova, javnih preduzeća i IRB-a, te fondova socijalne sigurnosti) je 39,6% BDP-a, a njegova gornja granica je 60% BDP-a. Navedeni podaci pokazuju da Republika Srpska nije prezadužena i da će sve dospjele obaveze, kako prema kreditorima, tako i prema svim budžetskim korisnicima izvršiti na vrijeme i u skladu sa planiranim budžetom.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 14.08.2023.

Naslov: Redakcija