Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O OPREMI POD PRITISKOM: Rok za sugestije 29. avgust 2023. godine

17.08.2023.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o opremi pod pritiskom.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu: lj.bogdanic@mier.vladars.net, do utorka, 29.08.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 15.08.2023.

Naslov: Redakcija