Zastava Srbije

MISIJA OEBS U BIH: Najavljen trogodišnji projekat u borbi protiv korupcije

17.06.2021.


Misija OEBS u BiH i Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva spoljnih poslova SAD (INL) najavili su novi trogodišnji projekat čiji cilj je osnaživanje vlasti i građana u BiH u borbi protiv korupcije.

Detalji projekta predstavljeni su na sastanku koji je održan putem interneta sa predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i antikorupcijskim timovima iz cijele BiH.

Projekat finansira SAD, a implementiraće ga Misija OEBS u BiH. Sastoji se od sveobuhvatne kampanje podizanja svijesti javnosti o posljedicama korupcije i o tome šta građani mogu učiniti da je spriječe.

Kampanja podizanja svijesti javnosti biće osmišljena da pomogne i podstakne građane da prepoznaju i odbace sve oblike koruptivne prakse i da nadležnim tijelima vlasti prijave svaku zloupotrebu sa kojom se budu suočili, saopšteno je iz OEBS.

Šef Misije OEBS u BiH Katlin Kavalec je istakla da ovaj projekat podiže njihov rad na sprečavanju korupcije na viši nivo time što građanima i poreskim obveznicima BiH daje informacije i alate koji su im potrebni da insistiraju na odgovornosti javnih institucija i zvaničnika.

Ambasador SAD u BiH Erik Nelson podsjetio je da korupcija umanjuje ekonomski rast, predstavlja prepreku razvoju, te da zbog toga pružaju podršku naporima poput ovog da se spriječi nezakonito bogaćenje, ojačaju istrage i procesuira korupcija.


IZVOR: Srpska info 15.06.2021.

Naslov: Redakcija