Zastava Srbije

SEDMICE SUDSKE NAGODBE: Do 26. maja 2023. godine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH

17.05.2023.


U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, od 15. do 26. maja 2023. godine, bit će održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Sudovi u navedenom periodu imaju obavezu da zakažu ročišta u što većem broju predmeta u kojim postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe kako bi se stranke podstakle na rješavanje predmeta na ovaj način.

Stranke su, ukoliko izaberu sudsku nagodbu kao način rješavanja spora, pošteđene troškova dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, izrade žalbe na odluku, te troškova eventualnog drugostepenog postupka.

Šta je sudska nagodba i kada je moguće koristiti?

Sudska nagodba je način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Stranke same dogovaraju na koji način će riješiti spor, a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda.

Sudska nagodba se zaključuje pred nadležnim sudom i može se zaključiti i u prvostepenom i u drugostepenom postupku.

Sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja spora!

Na ovaj način rješavanje spora je brže, a značajno se smanjuju i troškovi koje iziskuje redovni sudski postupak.

Stranke su, ukoliko izaberu sudsku nagodbu kao način rješavanja spora, pošteđene troškova dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, izrade žalbe na odluku, te troškova eventualnog drugostepenog postupka.

Kako zaključiti sudsku nagodbu?

Zaključenje sudske nagodbe može predložiti sudija koji odlučuje u konkretnom sporu ili to mogu uraditi same stranke, pojedinačno ili zajednički.

U kojim predmetima je moguće zaključiti sudsku nagodbu?

Sporovi koji su pogodni za mirno rješavanje i zaključenje sudske nagodbe su: predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih usluga (odvoz smeća, centralno grijanje, itd.), kao i na prava iz radnog odnosa, poput isplata otpremnine, plata i drugih potraživanja.

Također, sporovi iz oblasti porodičnih odnosa, kao što je podjela bračne stečevine, ali i predmeti koji se odnose na podjelu imovine i naknadu štete, odnosno utvrđivanje materijalnih dugovanja predstavljaju sporove koji su pogodni za mirno rješavanje i zaključenje sudske nagodbe.

 

Intenzivnija primjena ovog instituta značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, dok bi za stranke u sudskom postupku to istovremeno značilo manje troškove, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi.

Na ovaj način rješavanje spora je brže, a značajno se smanjuju i troškovi koje iziskuje redovni sudski postupak.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se na inicijativu VSTV-a BiH koji uz podršku Evropske unije provodi aktivnosti usmjerene na promociju i zagovaranju veće upotrebe sudske nagodbe.

Dodatne informacije o sudskoj nagodbi, kao načinu rješavanja spora moguće je pronaći na web stranici VSTV-a BiH ili u najbližem sudu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 16.05.2023.

Naslov: Redakcija