Zastava Srbije

PRAVILNIK O OSTVARIVANjU PRAVA NA NAKNADU PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD: U Srpskoj naglo povećan broj zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti u vezi sa rješavanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju

17.05.2022.


Broj podnesenih zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti u vezi sa rješavanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju naglo se povećao martu i aprilu ove godine, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS.

"U prilog tome idu činjenice da smo u prva dva mjeseca ove godine zaprimili 46 ili 7,25% zahtjeva više, a u martu i aprilu 1.174 ili 39,44 % više u odnosu na isti period prošle godine. Situacija u maju je još drastičnija, tako je u prvih 10 dana ovog mjeseca zaprimljeno 170 ili 62,94 % više nego u istom periodu prošle godine.

U periodu 01. januara do 10. maja zaprimljeno je ukupno 1.976 zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju što je za 616 zahtjeva ili 31,17 % više nego u istom razdoblju 2021. godine", navode iz Fonda PIO.

Ističu da to predstavlja svojevrstan presedan, ali i teškoću u radu Fondu PIO, kao nadležnom organu za rješavanje zahtjeva za invalidsku penziju.

Ističu da je novim Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022), koji je stupio na snagu početkom marta, znatno oštrije nego do sada, posebno odredbama člana 13, propisano da je "prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad dužna da predloži ovlašćenom doktoru porodične medicine da osiguranika prije isteka šest mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti za rad, osim u slučaju da je uzrok privremene nesposobnosti za rad medicinsko stanje povezano sa trudnoćom, uputi da sa potrebnom medicinskom dokumentacijom podnese zahtjev nadležnoj ustanovi za penzijsko i invalidsko osiguranje radi ocjene radne sposobnosti".

"Praktično to znači i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, nakon čega slijedi ocjena radne sposobnosti od strane organa vještašenja Fonda PIO. Tako se norma iz navedenog Pravilnika, kao pravnog propisa, dobrim dijelom pretvorila u formalnost, po kojoj se za svako bolovanje prije isteka šest mjeseci zahtijeva i ocjena radne sposobnosti, što nije odraz realnog stanja u kome se zahtjev za ocjenu radne sposobnosti podnosi samo u stanju kada kod osiguranika postoje jasne indikacije o postojanju invalidnosti - gubitku radne sposobnosti, a ne da svaki osiguranik koji je na bolovanju prije isteka šest mjeseci bolovanja automatski biva upućen Fondu PIO za ocjenu radne posobnosti, što ne odgovara stvarnosti i činjeničnom stanju", navode iz Fonda.

Da se to pretvorilo u formalizam potkrijepljuju činjenicama "da je prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko porodičnih ljekara ne mali broj osiguranika uputila na ocjenu radne sposobnosti kojima je već ranije zakazan hirurški zahvat, snimanje magnetnom rezonancom, hemioterapija, rehabilitacija nakon hirurškog zahvata i sl.?!"

"Jasno je da se ovdje postavlja pitanje svrsishodnosti i opravdanosti ocjene radne sposobnosti prije izvršenog hirurškog zahvata, postoperatvnog toka, rehabilitacije, snimanja koja u veoma značajnoj mjeri utiču na donošenje nalaza, ocjene i mišljenja o radnoj sposobnosti. Ovakakv formalizam pored toga što od Fonda iziskuje značajna plaćanja prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, značajno je ugrozilo potpunu ažurnost i ekspeditivnost u ocjeni radne sposobosti u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva, što u narednom periodu sa raspoloživim brojem ljekara vještaka, jednostavno teško da će moći biti ostvareno", stoji u saopštenju.

Iz Fond-a PIO poručuju da su preduzeli sve mjere da osiguranici ne bi bespotrebno trpjeli i da će učiniti sve da u zakonom ostavljenom roku izvrše ocjenu radne sposobnosti.

Prema zvaničnim podacima, veliki broj osiguranika koristi bolovanje, te je tako u 2021. godini po tom osnovu sa posla odsustvovalo prosječno 22.718 osiguranika. Početkom ove godine taj broj se popeo na 27.297 osiguranika prosječno na mjesečnom nivou.

"Pozivamo nadležne organe prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad i ljekare porodične medicine da strogo primjenjuju Uredbu o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 2/2013) čija primjena ima primat u odnosu na bilo koji pravilnik i u tom slučaju sigurno je, neće doći do ovakve neželjene situacije kakva je trenutno", naveli su iz Fonda PIO.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Blaženka Cuca, 12.05.2022.

Naslov: Redakcija