Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KS: Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 45 dana

17.05.2022.


Skupština Kantona Sarajevo je prihvatila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, a nakon čega slijedi javna rasprava koja će trajati 45 dana.

Kantonalna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra nikolić je kao ključne odrednice nacrta ovog zakona istakla objedinjavanje visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, kao i snažnije otvaranje visokog obrazovanja prema društvu i globalnim procesima, digitalizacija te novi pristup nauci.

Između ostalog, poručila je da je vrijeme da se propisi Kantona Sarajevo o visokom obrazovanju harmoniziraju sa evropskim propisima iz ove oblasti.

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina je ispunila najvažnije zahtjeve Bolonjskog procesa i uslove za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja.

"Svi nadležni nivoi državne organizacije donijeli su potrebne zakonske i podzakonske akte, univerziteti su reorganizirani u jedinstvene institucije u statusu ustanova, a nastavni procesi i stjecanje kvalifikacija se već rutinski odvijaju u skladu sa standardima koji su mjerodavni i u drugim državama Evrope", istaknuto je.

Ocijenjeno je da je jedan od bitnih razloga za donošenje novog zakona i to što je okončan proces integracije Univerziteta u Sarajevu (UNSA) te što UNSA od jula prošle godine funkcioniše kao jedno pravno lice u čijem sastavu su organizacione jedinice, odnosno fakulteti, akademije i instituti bez statusa pravnog lica.

Javnu raspravu organizuju i provode resorno ministarstvo i kantonalna vlada, koji su dužni podnijeti izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt zakona o visokom obrazovanju.

Tokom trajanja javne rasprave bit će organizovani okrugli stolovi u cilju pripreme i izrade, kako je naglašeno, što kvalitetnijeg teksta Zakona o visokom obrazovanju.

Podsjećamo, dio akademskih radnika i Studentski parlament UNSA (SPUS) nezadovoljni su Nacrtom zakona o visokom obrazovanju. Između ostalog, tvrde da se njime visoko obrazovanje komercijalizira. Melika Husić-Mehmedović je prošle godine podnijela ostavku na poziciji ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade zbog toga što nacrt ovog zakona nije usvojen.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 10.05.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija