Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Odbijen Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

17.05.2022.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 22. sjednici usvojio je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. U skladu s Poslovnikom, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Dom naroda nije usvojio Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Zahtjev za skraćeni zakonodavni postupak, radi nedostatka entitetske većine, upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Dom nije usvojio Zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnom zakonodavnom postupku.

Nije usvojen, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom u prvom čitanju nije usvojio ni Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda usvojio je sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH;
 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu;
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH.

Dom je usvojio i Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošlјavanja lica s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, sa preporukama sadržanim u izvještaju, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH. Uz ovaj Specijalni izvještaj, Dom naroda PSBiH usvojio je i zaključak koji se Vijeću ministara BIH nalaže da u roku od 30 dana započne proceduru izbora novog saziva Vijeća za lica sa invaliditetom.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, sa preporukama sadržanim u izvještaju, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH.

Dom naroda nije usvojio Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Nije usvojen ni Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora za 2020. godinu, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Dom nije usvojio sljedeće delegatske inicijative:

 • delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavlјanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine s cilјem formiranja Ministarstva za evropske integracije;
 • delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavlјanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine s cilјem formiranja Ministarstva polјoprivrede BiH.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-02, „Bosna i Hercegovina, „WATSAN“ program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u Gradu Zvornik“,
 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, Grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-04, „Bosna i Hercegovina, „WATSAN“ projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce,
 • Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu između Evropske komisije djelujući u ime Evropske unije i Bosne i Hercegovine koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • Odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci (WB-IGOO-BIH-TRA-02),
 • Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
 • Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena,
 • Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo,
 • Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu između Evropske unije koju zastupa Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet,
 • Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Europa – Okvirni dokument za istraživanje i inovacije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica.

IZVOR: Vebsajt Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, 16.05.2022.

Naslov: Redakcija