Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 25. maja 2021. godine 20. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

17.05.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 20. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 25. maj 2021. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I), prеdlаgаč: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-495/21 od 16.3.2021, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, broj: 01-02-1-2375/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2377/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o Uredu disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2376/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-895/21 od 26. 4. 2021. (prvo čitanje);
 8. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oprijedlogu poslanika Dragana Mektića koji glasi: "Predlažem inicijativu za dopunu dnevnog reda 19. sjednice PDPSBiH koja glasi: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od sedam dana Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (odbrane) i Program reformi odbrane za 2020. godinu (usvojen od nadležne komisije) kao i dokument NATO, isti koji je tokom aprila ove godine dostavljen Misiji BiH u Briselu", broj: 01-50-1-916/21 od 29. 4. 2021;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o tome da li će voditi raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I), prеdlаgаč: Vijeće ministara BiH, u drugom čitanju, zbog odsustva predlagača (u skladu s članom 74. stav (3) Poslovnika), broj: 01,02-02-1-495/21 od 29. 4. 2021;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o interpelaciji poslanika: Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta, koji glasi: "Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19 i oporavka privrede u Bosni i Hercegovini za period 2021 – 2025", broj: 01-50-1-756/21 od 29. 4. 2021;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika iz Kluba poslanika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-751/21 od 29. 4. 2021;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-862/21 od 21. 4. 2021;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija (zakon u prvom čitanju), broj: 01-02-1-567/21 od 29. 4. 2021;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2020. godinu, broj: 01-50-18-738/21 od 29. 4. 2021;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio poslaničkoj inicijativi poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: "Predlažemo da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sačini izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH", broj: 01-50-1-418/21 od 29. 4. 2021;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića "kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvještaj o radu za period 2018 – 2020. godina", koji glasi: "Obavezuje se Vijeće ministara BiH da Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije za period 2018-2020. godina, uključujući i 2020. godinu.", broj: 01-50-1-496/21 od 29. 4. 2021;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića "kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvještaj o radu za period 2018 – 2020. godina", broj: 01-50-1-496/21 od 29. 4. 2021;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio poslaničkoj inicijativi Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom historijskog uspjeha petnaestogodišnje plivačice Lane Pudar iz Mostara koja je, isplivavši A olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin, postavila najbolji rezultat u historiji bosanskohercegovačkog plivanja i drugi najbolji rezultat na svijetu u ovoj godini, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno nagradi. Također, predlažem da se Lani Pudar osiguraju novčana sredstva za pripreme i nastup na predstojećim olimpijskim igrama koje će biti održane u Tokiju", broj: 01-50-1-628/21 od 29. 4. 2021;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio modificiranoj poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koja glasi: "Predlaže se Vijeću ministara BiH da, s ciljem optimizacije procesa javnih nabavki, postizanja ušteda, a time i povećanja stepena odgovornosti u trošenju budžetskog novca u institucijama Bosne i Hercegovine, u roku od 180 dana formira centralni nabavni organ, u skladu s članom 4. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i članom 2. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa", broj: 01-50-1-684/21 od 29. 4. 2021;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio poslaničkoj inicijativi Mire Pekić "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni s posla, na način da osigura primjenu već postojećeg zakonskog rješenja iz člana 53.a stav (3) Zakona o radu u institucijama BiH ili, u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih s posla", broj: 01-50-1-699/21 od 29. 4. 2021;
 23. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20 od 26. 3. 2020;
 24. Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-926/21 od 28. 4. 2021;
 25. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21, veza: 03-50-13-25-15/21 od 1. 3. 2021;
 26. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01-50-1-1749/20 od 12. 3. 2021;
 27. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01,02-50-18-388/21 od 5. 5. 2021;
 28. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01,02-50-18-993/21 od 7. 5. 2021;
 29. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-947/21 od 30. 4. 2021;
 30. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-34-1-939/21 od 29. 4. 2021;
 31. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021;
 32. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021;
 33. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021;
 34. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, podnosilac rang-liste kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021;
 35. Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u Parlamentarnu skupštinu BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet ("Službeni glasnik BiH", broj 75/11), s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19, predlagač: poslanik Nenad Stevandić, broj: 01-50-1-716/21 od 29. 3. 2021;
 36. Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o porezu na digitalne usluge", broj: 01-50-1-851/21 od 20. 4. 2021; 
 37. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo "kojom se zadužuje Vijeća ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da, najkasnije u roku od tri mjeseca, upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi s 'nasilničkim ponašanjem u saobraćaju'", broj: 01-50-1-938/21 od 29. 4. 2021;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa "Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan", broj: 01,02-21-1-898/21 od 27. 4. 2021;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30. 4. 2013. u Luksemburgu i 14. 5. 2013. u Sarajevu, izmijenjen 25. 9. 2018. (Sporazum o grantu), broj: 01,02-21-1-963/21 od 4. 5. 2021.

IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 11.05.2021.

Naslov: Redakcija