Zastava Srbije

NACRT PLANA UPRAVLJANJA VODAMA OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA SAVE U RS: Usvajanje Plana radi usklađivanja sa evropskim propisima u oblasti zaštite voda


 Javna ustanova "Vode Srpske" organizovala je u Bijeljini stručnu raspravu za pripremu Nacrta plana upravljanja vodama oblasnog riječnog sliva rijeke Save u Republici Srpskoj, u čemu joj pomaže španska kompanija "Eptisa".

 "Vode Srpske" su jedan od korisnika projekta "Jačanje kapaciteta u sektoru voda" /IPA 2011/, a ukupan fond projekta iznosi 2.300.000 evra.

"Projekat se sastoji od pet komponenti, odnosno zadataka, a prvi je transpozicija evropskog zakonodavstva u oblasti voda, što je veoma važno za nas", rekla je viši stručni saradnik za zaštitu voda i monitoring preduzeća "Vode Srpske" Jelena Vićanović.

Drugi zadatak, navela je Vićanovićeva, jeste izrada materijala za planove upravljanja, zatim donošenje okvirne politike vodnih tarifa, jačanje ljudskih resursa u oblasti voda, a peta komponenta je izrada akcionog plana za unapređenje informacionog sistema koji je od velikog značaja za upravljanje vodama.

Ona je podsjetila da su korisnici projekta na nivou BiH - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, federalno Ministarstvo poljoprivrede, preduzeće "Vode Srpske", Agencija vodnog područja rijeke Save iz Sarajeva i Odjeljenje za poljoprivrivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta.

Koordinator ovog projekta na nivou BiH je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Vode Srpske trebalo bi da izrade plan upravljanja oblasnim riječnim slivom Save, a prema Zakonu o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 92/2009 i 121/2012), taj plan je već trebalo da bude donesen 2015. godine. Ipak, zbog ograničenih ljudskih resursa i veoma zahtjevnog procesa, to nije bilo moguće, a evropska delegacija je prepoznala problem i angažovala kompaniju `Eptisa`, koja nam asistira oko svih neophodnih materijala, navela je Vićanovićeva.

Rukovodilac projektantskog tima ispred španske kompanije "Eptisa" Senad Pločo rekao je da se prezentuje plan upravljanja vodama oblasnog riječnog sliva Save u Republici Srpskoj te da se ovim dokumentom pokušava kreirati strateški plan razvoja za narednih 20-ak godina.

"Dugoročno su planovi za narednih 20 godina, a kratkoročno za šest, u kojima je neophodno sagledati šta je sve neophodno uraditi u Republici Srpskoj vezano za sliv rijeke Save da bi se situacija u pogledu kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda popravila što prije", naveo je Pločo.


Izvor: Vebsajt Srna, 16.03.2016.