Zastava Srbije

NASTAVAK PROCESA UNAPREĐENJA IZVRŠNOG POSTUPKA U BIH

17.02.2023.


Proces unapređenja rada izvršnih odjeljenja u sudovima u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Agencijom za izvršenje Švedske, nastavlja se i u narednom periodu.

Aktivnosti koje su do sada poduzete s ciljem unapređenja rada izvršnih odjeljenja, predstavljene su tokom sastanaka općinskih sudova u Sarajevu, Mostaru i Zenici te osnovnih sudova u Banja Luci i Prijedoru sa predstavnicima Agencije za izvršenje Švedske i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Riječ je o sudovima koji su dio aktivnosti koje VSTV BiH, u saradnji sa Agencijom za izvršenje Švedske, a u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, provodi s ciljem unapređenja ove oblasti.

Postojeći izvršni postupak zahtjeva hitne promjene, obzirom da je riječ o segmentu čija se trenutna neefikasnost ogleda u velikom broju neriješenih, uglavnom komunalnih predmeta u bh. sudovima, koji predstavljaju ogromno opterećenje za sudove.

U prethodne dvije godine, u saradnji sa ovih pet sudova, ostvaren je značajan napredak u pogledu unapređenja rada izvršnih odjeljenja i to kroz jačanje saradnje sa tražiocima izvršenja - komunalnim preduzećima, izradu smjernice za sudove i građane te intenzivirane upotrebe SOKOP-Mal sistema i obrade komunalnih predmeta kroz sistem. Obzirom da se izvršna vlast na nivou entiteta nije opredijelila za reformu izvršnih zakona, sve aktivnosti VSTV BiH su usmjerene na jačanje organizacije rada i osiguravanje resursa za rad odjela za izvršenje u sudovima, sa posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta za rad sudskih izvršilaca

Tokom sastanaka koji su u februaru održani u Sarajevu i Banja Luci govorilo se i o budućim aktivnostima, a predstavnici Agencije za izvršenje Švedske su ukazali na značaj korištenja savremenih komunikacijskih kanala u komunikaciji sa građanima što u konačnici doprinosi efikasnijem provođenju izvršnog postupka.

U cilju pružanja pomoći pilot sudovima pri planiranju budžetskih sredstava za potrebe izvršnog odjeljenja sudova, obzirom da su dosadašnji budžetski resursi sudova nedostatni za efikasan rad sudskih izvršilaca te vođenja pregovora sa nadležnim izvršnim vlastima, tim VSTV-a BiH je izradio dokument - Strukturalni plan za dijalog sa izvršnom vlašću koji je predstavljen na održanom sastanku. Cilj dokumenta je da se jasno definišu ciljevi koji se žele ostvariti kao i sredstva koja su potrebna da se navedeni ciljevi i ostvare.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 14.02.2023.

Naslov: Redakcija