Zastava Srbije

ZAKON O POSREDOVANjU U PROMETU NEKRETNINA: Pravna i fizička lice koja obavljaju djelatnost posredovanja na osnovu rješenja o upisu u Registar poslovnih subjekata, odnosno na osnovu rješenja nadležnog gradskog ili općinskog organa uprave dužna su uskladiti svoje poslovanje u skladu s odredbama ovog zakona do 31. marta 2023. godine

17.02.2023.


Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović sa saradnicima je u Mostaru održao sastanak sa direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisom Ajdinovićem i glavnim tržišnim, turističko-ugostiteljskim inspektorom Elmirom Ramićem, na kojem su razmatrane aktivnosti ovih organa vezano za skori početak nadzora nad primjenom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina("Sl. novine FBiH", br. 75/2021 - dalje: Zakon).

Ministar Vujanović je istakao da je Zakon stupio na snagu 30. septembra 2021. godine, te da je registrovanim posrednicima, pravnim i fizičkim licima, ostavljen primjeren rok od 18 mjeseci za usklađivanje poslovanja sa Zakonom, koji istječe 31.03.2023. godine.

Odgovarajući na upit ko se sve može baviti poslovima posredovanja u prometu nekretnina i koje su njihove zakonske obaveze vezane za usklađivanje poslovanja sa Zakonom, ističe da Zakon propisuje jasne uslove koje pravna i fizička lica moraju da ispunjavaju.

- Rok od 18 mjeseci se odnosi na obavezu polaganja stručnog ispita za agente posredovanja i upis poslovnih subjekata u Registar posrednika, a sve ostale odredbe Zakona i podzakonskih akata primjenjuju se od dana njihovog stupanja na snagu - dodaje Vujanović.

Prema podacima Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH koja organizuje polaganje stručnog ispita, do sada je preko 230 osoba položilo stručni ispit za agenta posredovanja i upisano u Imenik agenata. Da bi omogućila svim osobama koje još uvijek nisu položile stručni ispit Zakona Privredna/Gospodarska komora FBiH je prije početka pune primjene zakazala još jedan termin za polaganje ispita na koji se kandidati mogu prijaviti do 24.02.2023. godine.

- Nasuprot velikom broju osoba koje su položile stručni ispit i upisane u Imenik agenata, samo 29 posrednika, pravnih i fizičkih lica je podnijelo zahtjev i dobilo rješenje Federalnog ministarstva trgovine o ispunjavanju uslova za obavljanje ove djelatnosti i upisano u Registar posrednika - pojašnjava Vujanović.

Podsjeća sve posrednike koji još nisu izvršili upis u Registar posrednika da se od dana početka pune primjene Zakona, 01.04.2023. godine, pravnom i fizičkom licu registrovanom za obavljanje djelatnosti posredovanja koje nije upisano u Registar posrednika može izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti posredovanja, u trajanju od tri do šest mjeseci.

Također, Zakonom su propisane i novčane kazna za prekršaj za pravno lice koje obavlja posredovanje a nije upisano u Registar posrednika u iznosu od 5.000 do 30.000 KM kao i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM. Novčana kazna za isti prekršaj za fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja propisana je u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM. Za fizičko lice, pojedinca koji obavlja posredovanje bez registracije, Zakonom je propisana novčana kazna u iznosu od 2.000 do 10.000 KM.

- Na sastanku je utvrđena dinamika kontrole poslovnih subjekata koji obavljaju ovu djelatnost, sa zaključkom svih sudionika o nultoj stopi tolerancije na bilo kakve nezakonite aktivnosti, odnosno bavljenje djelatnošću posredovanja u prometu nekretnina djelomično ili u potpunosti neusklađeno sa važećim zakonskim propisima, odnosno u zoni sive ekonomije - zaključuje Vujanović.

Ovom prilikom još jednom pozivaju se svi oni koji ispunjavaju uslove da do 31.03.2023. godine podnesu zahtjev i upišu se u Registar posrednika u Federalnom ministarstvu trgovine kako ne bi podlijegali sankcijama.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 13.02.2023.

Naslov: Redakcija