Zastava Srbije

USTAVNI SUD FBIH: Neustavna naplata komunalne takse u Kantonu Sarajevo

17.02.2021.


Ustavni sud FBiH proglasio je neustavnim naplatu komunalne takse u Kantonu Sarajevo nakon što je "BH Play" d.o.o. Visoko 2016. tužio Federalno ministarstvo finansija zbog odluke o visini komunalnih taksi propisane Zakonom o komunalnim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2006 - prečišćen tekst, 34/2007, 2/2008 - ispr., 31/2012, 36/2012 - ispr. i 28/2018) KS.

U presudi je navedeno da "BH Play" d.o.o. Visoko, odnosno njihov punomoćnik, predložio da Kantonalni sud u Sarajevu kod Ustavnog suda Federacije pokrene postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona i odluke vezane za naplatu komunalne takse.

Prijedlog punomoćnika tužioca Kantonalni sud u Sarajevu smatra zasnovanim, cijeneći da postoji mogućnost da odredba zakona i odluke nisu u skladu sa članom II.A.2.(1) c) Ustava FBiH kojim je propisano da sve osobe u Federaciji BiH uživaju pravo na jednakost pred zakonom.

Shodno tome, osporenom odredbom zakona, visina godišnje takse je određena u bitno različitim uznosima i iskazana isključivo po vrstama djelatnosti.

Također, navedeno je i to da je osporenom odredbom odluke propisano da visina takse za istaknutu firmu zavisi od djelatnosti taksenog obveznika i zone u kojoj se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekt i mjesto na kojem je istaknuta kompanija, oznaka, obilježje ili natpis jer su po tom kriteriju uvedene takse u rasponu od 200 do 14.950 KM.

Osim toga, smatra se da postoji mogućnost da se propisivanjem visine godišnje takse za istaknutu firmu, zavisno od vrste djelatnosti obaveznika plaćanja takse, vrši gruba diskriminacija tužioca i drugih obaveznika.

Istaknuto je da se ta diskriminacija se vrši bez stvarne svrhe i razumnog opravdanja, a da takvo različito tretiranje nije zasnovano na zakonu i ne slijedi legitiman javni interes.

Ustavni sud FBiH je utvrdio da je Skupština KS donijela Zakon o komunalnim taksama 2006. godine te da je on pretrpio više izmjena i dopuna.

Došlo se do zaključka da je visina godišnje komunalne takse određena u bitno različitim iznosima i iskazana po vrstama djelatnosti koje se obavljaju. S druge strane, Ustavni sud FBiH ponovo je ukazao da vrsta djelatnosti ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu dirmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima.

Naveli su da realni i relevantni mogu biti drugi kriteriji kao što su područje općine, odnosno grada gdje se djelatnost obavlja, veličina natpisa i sl.

S tim u vezi, ocijenjeno je da propisivanje različite visine godišnje takse na istaknutu firmu, naziv, znak ili obilježje po kriteriju djelatnosti predstavlja povredu ustavnog principa jednakosti pred zakonom utvrđenog odredbom člana II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana LXXXI, 18/2003 - Amandman LXXXVIII, 63/2003 - Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/2004 - Amandmani XCV-CII, 20/2004 - Amandmani CIII i CIV, 33/2004 - Amandman CV, 71/2005 - Amandmani CVI-CVIII, 72/2005 - Amandman CVI i 88/2008 - Amandman CIX).


IZVOR: Vebsajt Klix, 13.02.2021.

Naslov: Redakcija