Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O OTPISU POTRAŽIVANJA RS: Poreskom dužniku koji do 1. jula 2024. godine izmiri cjelokupan iznos glavnog poreskog duga i troškove postupka prinudne naplate dospjelih za plaćanje do 31. decembra 2022. godine, otpisaće se pripadajuća kamata po tom osnovu

17.01.2024.


U Službenom glasniku Republike Srpske objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja ("Sl. glasnik RS", br. 112/2023).

U zakonu se mijenja član 4v, i sada glasi:

- Poreskom dužniku koji do 1. jula 2024. izmiri cjelokupan iznos glavnog poreskog duga i troškove postupka prinudne naplate dospjelih za plaćenje do 31. decembra 2022. godine, otpisaće se pripadajuća kamata po tom osnovu.

- Postupak otpisa potraživanja po osnovu kamate pokreće se zahtjevom za otpis potraživanja, koji se podnosi Porskoj upravi.

- Obrazac zahtjeva za otpis potraživanja po osnovu kamata propisuje direktor Poreske uprave u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

- O zahtjevu za otpis potraživanja po osnovu kamate rješenjem odlučuje direktor Poreske uprave.

Izmjena Zakona stupile su na snagu 30. decembra 2023. godine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 15.01.2024.

Naslov: Redakcija