Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni amandmani na Prijedlog programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godine, donijeta Uredba o registru podsticaja

16.12.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 50. sjednici održanoj u Banjoj Luci, Amandmane na Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina, po hitnom postupku.

Nakon upućivanja Prijedloga programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina, po hitnom postupku, u Narodnu Skupštinu Republike Srpske, Vlada Republike Srpske dodatno je usaglasila određene prijedloge amandmana sa socijalnim partnerima.

Usaglašavanjem sa socijalnim partnerima, predloženo je da se pojedine aktivnosti brišu i da će se u narednom periodu iznaći druga rješenja.

U mjeri Reforma zdravstvenog sistema, biće pronađena druga rješenja za smanjenje zloupotrebe bolovanja, te za onemogućavanje zloupotreba obaveza iz radnog odnosa i prava iz oblasti zdravstvene zaštite i drugih propisa.

U mjeri Unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada i jačanje pristupa i kvaliteta obrazovanja, neće se formirati posebna jedinica u Ministarstvu prosvjete i kulture s ciljem povezivanja škola i poslodavaca, revizije nastavnih planova i zanimanja, te prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada, jer će taj posao raditi postojeće službe.

Takođe, reorganizacija srednjih škola podrazumijeva promjene samo u strukturi zanimanja, ali ne i gašenje određenog broja škola već samo nekih od zanimanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima.

Imajući u vidu konstantne potrebe privrede Republike Srpske za unapređenjem poslovanja i poslovnih procesa kroz ubrzano uvođenje novih tehnologija, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka je ovim izmjenama po kreditnim linijama predvidjela mogućnost fiksne kamatne stope za plasman kredita krajnjim korisnicima čija je namjena uvođenje novih tehnologija.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka planira da u saradnji sa Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fondom za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Istočno Novo Sarajevo za predmetne plasmane uvede fiksnu izlaznu kamatnu stopu IRBRS, koja uz ograničenje marže komercijalnih banaka za krajnjeg korisnika predstavlja fiksnu kamatnu stopu do 3%.

Cilj novog proizvoda je podizanje kvaliteta i konkurentnosti na ino tržištu kao i ubrzanje procesa uvođenja novih tehnologija u privrednim subjektima u Republici Srpskoj.

S ciljem unapređenja pronatalitetne politike i pomoći mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja IRBRS uvela je novu kreditnu liniju za bračne parove mlađe od 30 godina (oboje). Po ovoj novoj kreditnoj liniji fiksna kamatna stopa je do 3 odsto, uz ograničenje marže finansijskog posrednika.

Pored toga, sa ciljem pomoći socijalno ugroženim licima i porodicama koje se brinu o licima sa smetnjama u razvoju, proširena je i beneficirana grupa korisnika stambenih kredita za roditelje ili staratelje djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju, koji na ovaj način dobijaju fiksnu kamatnu stopu do 3,6%.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o registru podsticaja u Republici Srpskoj.

Ovom uredbom uređuje se uspostavljanje, sadržaj i način vođenja Registra podsticaja u Republici Srpskoj koji se dodjeljuju na republičkom i lokalnom nivou s ciljem podsticanja privrednih aktivnosti.

Cilj uspostavljanja Registra je da se obezbijedi jasan i sveobuhvatan pregled planiranih, odobrenih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi Republike Srpske, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, uključujući podatke kao što su davaoci i implementatori raspodjele podsticaja, pravnog osnova za njihovu dodjelu, izvora sredstava, vrste i namjene podsticaja, pa sve do informacija o tome kome su i u kojem iznosu sredstva dodijeljena.

Na taj način bi se osigurala bolja koordinacija i razmjena informacija između institucija koje dodjeljuju podsticaje, transparentniji uvid u odobrena i dodijeljena sredstva za podsticaje i kvalitetnija statistička osnova za potrebe institucija Republike Srpske, a na osnovu iste i predlaganje mjera za kvalitetniju raspodjelu podsticajnih sredstava.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.09.2019. godine.

Prihodi i primici planirani budžetom u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 2,500.7 miliona KM, što predstavlja 102% u odnosu na Budžet za posmatrani period.

Indirektni porezi ostvareni su u iznosu od 987.9 miliona KM, dok su prihodi od direktnih poreza realizovani u iznosu od 969.4 miliona KM. Od navedenog iznosa 654.3 miliona KM odnosi se na prihode od doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje.

Rashodi i izdaci planirani budžetom u prvih devet mjeseci 2019. godine iskazani su u iznosu od 2,346.2 miliona KM, što predstavlja 96% u odnosu na Budžet za posmatrani period.

Ino-dug je u prvih devet mjeseci 2019. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 210.4 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 220.7 miliona KM.

Sprovedena su četiri postupka multilateralne kompenzacije i cesije putem koga su kompenzovani javni prihodi Republike Srpske u iznosu od 19.8 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebnoj finansijskoj pomoći sportskim organizacijama i sportistima pojedincima iz Republike Srpske i odobrila finansijsku pomoć u ukupnom iznosu od 1.530.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.12.2019.

Naslov: Redakcija