Zastava Srbije

ZAKON O VODAMA: Nezakonito odlaganje materijala u vodotoke i vodno dobro povećava ugroženost od poplava. Novčane kazne propisane ovim zakonom kreću se od 5.000 do 50.000 KM za pravne osobe, te od 100 do 2.000 KM za fizičke osobe

16.11.2021.


Povodom posljednjih poplava u Federaciji BiH uzrokovanih obilnim padavinama, Federalna vodna inspekcija upozorava na učestalu pojavu kršenja odredbi Zakona o vodama ("Sl. novine FBiH", br. 70/2006) koje se odnose na održavanje vodotoka prve kategorije, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.  

Tokom inspekcijskih nadzora uočeno je da pravne i fizičke osobe često vrše nezakonito deponovanje zemljanog i kamenog materijala u korita i vodno dobro uz vodotoke rijeka prve kategorije, i na taj način direktno povećavaju ugroženost ljudi i materijalnih dobara štetnim djelovanjem voda, odnosno poplavama i erozijom površinskih voda.

Glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić kazao je da je nezakonito odlaganje i deponovanje kamenog i zemljanog materijala naročito izraženo kod velikih građevinskih radova kao što je izgradnja Koridora Vc.

- Naime, tokom prethodnih godina, vodni inspektori su utvrdili da izvođači radova, u dogovoru s vlasnicima privatnih parcela i uz odgovarajuću naknadu, deponuju materijal na njihove čestice uz vodotoke i vodno dobro, na mjestima gdje je to izričito zabranjeno jer onemogućava kontrolirani i neškodljivi protok vode, što povećava ugroženost od poplava - Ukazao je inspektor Salihagić.

Dodao je da je nedavno zabilježen slučaj na dijelu Koridora Vc u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su izvođači radova samoinicijativno označili i planirali čak 19 mjesta za odlaganje otpadnog zemljanog i kamenog materijala uz vodotok i vodno dobro rijeke Bosne.

- Brzom intervencijom Federalnog vodnog inspektorata, ova radnja je onemogućena. Pored toga, često se uočavaju i prijavljuju i fizička lica, koja u pravilu u neradne dane ili u poslijepodnenvim satima, u vodotoke i vodno dobro nezakonito deponuju otpad, nakon čega brzo napuštaju lice mjesta. Ove počinioce najčešće prijavljuju savjesni građani i aktivisti za zaštitu životne sredine, čije su blagovremene informacije i fotografije putem kojih je moguće utvrditi identitet počinilaca, od iznimne pomoći - dodao je Salihagić, te istakao da često nemaju dovoljno podataka na osnovu kojih bi mogli identificirati i sankcionisali počinioce, a evidentirani su i slučajevi kada lokalna zajednica prešutno daje saglasnost da se formiraju divlje građevinske deponije u blizini vodotoka.

Jedan od mogućih načina da se ovo pravovremeno spriječi je, kako ističe i formiranje vodočuvarske službe predviđene Zakonom o vodama, čija je svrha preventivno djelovanje i prijavljivanje nelegalnih radova s ciljem identificiranja i sankcionisanja počinilaca.

U okviru svog postupanja, federalni vodni inspektori su izrekli značajan broj prekršajnih naloga i rješenjima naređivali uklanjanje nasutih materijala.

U proteklom periodu, federalni vodni inspektori izvršili su 15 inspekcijskih nadzora nad aktivnostima nezakonitog deponovanja materijala u vodotocima i vodnom dobru rijeka prve kategorije i izdali 24 prekršajna naloga u iznosu od 55.000 KM. Izdato je i 14 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Iz FUZIP-a obavještavaju fizičke i pravne osobe da je odlaganje materijala u vodotocima ili vodnom dobru rijeka prve kategorije u suprotnosti sa Zakonom o vodama FBiH, te upozoravaju da će sve nezakonite radnje u biti sankcionirane. Novčane kazne propisane ovim zakonom kreću se od 5.000 do 50.000 KM za pravne osobe, te od 100 do 2.000 KM za fizičke osobe, saopćeno je iz ove uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.11.2021.

Naslov: Redakcija