Zastava Srbije

ZAKON O STRATEŠKOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U RS: Novi propis unapređuje sistem strateškog planiranja

16.11.2021.


Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske organizovao je, u Tesliću, sedmi sastanak Zajednice praktičara u oblasti strateškog planiranja u Republici Srpskoj, koju čine predstavnici svih ministarstava Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o novim propisima koji uređuju ovu oblast, o Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021) i Uredbi o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 94/2021).

Ovom prilikom je, kroz praktične primjere izrade nekih od sektorskih strategija Republike Srpske, potvrđeno da je novi regulatorni okvir za strateško planiranje dobar osnov za uspostavljanje sinhornizovanog sistema koji se odnosi na izradu i sprovođenje strateških dokumenata, uz realno planiranje finansijskih sredstava za njihovo sprovođenje. Istaknuto je da je novom metodologijom jasno definisano planiranje ključnih strateških projekata, te projekata i aktivnosti u okviru nadležnosti institucija u Republici Srpskoj, kako na republičkom tako i na nivou jedinica lokalne samouprave.

Predstavljen je i dokument “Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH)," koji daje osnove za izradu strateških dokumenata na način da se za svaki strateški dokument mogu koristiti njegovi elementi kako bi se obezbijedilo dostizanje i ispunjavanje Ciljeva održivog razvoja Ujedininjenih nacija i Agende 2030. Nakon što je usvojen od strane vlada Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH usvojen je i u Savjetu ministara BiH u aprilu 2021. godine.

Pored navedenog, Zajednica praktičara je razmotrila i osnovne, planirane elemente Uredbe o sprovedbenim dokumentima, koja je trenutno u izradi i koja će u skladu sa odredbama navedenog zakona definisati alate za operativno planiranje na isti način i za republičke organe uprave i za jedinice lokalne samouprave, a čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine.

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo što na ovaj način, razmijenjujući iskustva u primjeni nove metodologije izrade strateških dokumenata, imaju priliku da unaprijede sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u svojim ministarstvima, a samim tim i na nivou Vlade Srpske.

Održavanje sastanka podržano je od strane projekta “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora", kojeg finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švajcarske i UNDP-a u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.11.2021.

Naslov: Redakcija