Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta odluka o kriterijumima raspodjele 70.000 KM grant sredstava

16.11.2020.


Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o kriterijima za izbor jedne ili više nevladinih organizacija kojima će se rasporediti sredstva tekućeg granta "Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima" za 2020. godinu.

Riječ je o 70 hiljada KM osiguranih Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu na poziciji, "Tekući transferi i grantovi - grantovi neprofitnim organizacijama - Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima."

Ministarstvo sigurnosti BiH će na svojoj web-stranici i u tri dnevna lista objaviti javni poziv za izbor jedne ili više nevladinih organizacija koje će vršiti uslugu smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima.

Kriteriji definirani ovom odlukom, između ostalog, uključuju podatke o smještajnim kapacitetima, zaposlenom osoblju i sigurnosnom aspektu skloništa, kao i vrstama usluga koje se pružaju za smještaj strancima žrtvama trgovine ljudima.

Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o strancima ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2015) i Pravilnikom o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima ("Sl. glasnik BiH", br. 79/2016).


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara, 15.11.2020.

Naslov: Redakcija