Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Stručna javnost saglasna da pravosuđe ne funkcioniše

16.09.2022.


U pravosuđu u BiH i te kako ima mjesta za "čeličnu metlu", smatra stručna javnost, nakon što je sličnu dijagnozu našem pravosudnom sistemu, istina u nešto blažem obliku, dao Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH.

Marfi je ocijenio da pravosudni sistem BiH ne funkcioniše, da nema napretka ka reformama, te da pravosuđe mora procesuirati korumpirane aktere koji su na vlasti i pomesti pred svojim vratima, što, naveo je, znaju i građani i pravosuđe.

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević upozorava da je stanje stvari u pravosuđu katastrofalno, tako da se jedino radikalnim mjerama, koje se metaforično mogu nazvati "čeličnom metlom", može razriješiti problem neefikasnog i neefektivnog pravosuđa.

"Ta 'čelična metla', ili radikalna reforma bi, prema mom iskustvu, na prvom mjestu, podrazumijevala proces reimenovanja nosilaca svih pravosudnih funkcija. Time bi bila poslata jasna poruka strancima koji su svojevremeno radili, pod navodnicima - reformu pravosuđa u BiH prije 20 godina, da je ta reforma koja je na prvom mjestu podrazumijevala reimenovanje tadašnjih nosilaca pravosudnih funkcija jednostavno urađena katastrofalno, bila je apsolutni promašaj", rekao je Blagojević.

Upravo zbog takvog promašaja, prema Blagojevićevim riječima, trpimo sve ove posljedice u pravosuđu, a time i u društvu u cjelini u proteklih 20 godina.

"Pored toga, ta reforma, ta 'čelična metla' bi podrazumijevala liderstvo određenog broja ljudi kako u političkim institucijama, tako i u pravničko-profesionalnoj zajednici, koji bi na svojim plećima iznijeli teret reforme i odgovarajućih zakona bez kojih ne može biti kvalitetnog pravosuđa. Pri tome podrazumijevam prije svega zakone bez kojih ne mogu sudovi funkcionisati, a to su zakon o krivičnom postupku, zakon o parničnom postupku, te zakon o upravnim sporovima, koji su katastrofalno loše napisani, sa brojnim novotarijama koje su sudove onemogućile da obavljaju svoju inače plemenitu ulogu u društvu", istakao je Blagojević.

Advokat Vasvija Vidović kaže da je situacija takva kakvu ju je opisao ambasador, ali, kako je podsjetila, takve stavove slušamo godinama, kako od međunarodne zajednice, tako i od naših zvaničnika. Međunarodna zajednica bi, smatra Vidovićeva, trebalo da iskoristi sve mehanizme da se to stanje sredi.

"Međutim, sve što se radi bez provjera činjenica može dovesti do nepravde. Treba biti vrlo obazriv, provjeriti sve. Nisam od onih koji smatraju da se pritiskom na bilo koje nosioce pravosudnih funkcija može postići nešto. Ono što je njima neophodno, jeste što više edukacije u primjeni međunarodnih standarda. Potrebno je i što pažljivije biranje i provjera njihovog rada, te uopšte kredibiliteta za obavljanje tih funkcija", rekla je Vidovićeva.

Novinar "EuroBlica" i portala SrpskaInfo Nikola Morača, koji u svom izvještavanju često kritikuje devijacije u pravosuđu, smatra da je pravosuđe u BiH poput zadnjeg stadijuma kancera i djeluje da ga ništa više ne može spasiti.

Posljednja metastaza je, ističe Morača, bila zapošljavanje djece aktuelnih sudija i tužilaca, što znači da stasavaju generacije podobnih.

"Jedini spas za izgubljenu pravdu su pojedinci, sudije i tužioci koji moraju na sebi nositi taj krst zvani reforma pravosuđa, dok se većina njihovih kolega kupa u novcu stečenom od korupcije. Nažalost, ne vidim da će se bilo šta promijeniti u pravosuđu dok Visoki sudski i tužilački savjet BiH ne počne raditi svoj posao na protjerivanju korumpiranih nosilaca pravosudnih funkcija, ali to je težak i mukotrpan posao", rekao je Morača.

Marfi je, podsjetimo, u svom blogu, objavljenom na zvaničnoj stranici Ambasade SAD, ocijenio da je povjerenje građana u sposobnost pravosudnog sistema BiH da se bori protiv korupcije na najnižem dosadašnjem nivou.

"Neki tužioci i sudije čak priznaju kako su oni dio problema, vjeruju kako je njihova profesija vrlo podložna podmićivanju i vide sistem kao kompromitovan političkim uticajem i korupcijom", napisao je Marfi.

Podsjetimo, u izvještaju o indeksu efikasnosti pravosuđa BiH, čiju je izradu omogućila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), navodi se da je percepcija javnosti BiH o efikasnosti pravosuđa za 2021. godinu i dalje loša.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 14.09.2022.