Zastava Srbije

PRIJEDLOG REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2021. GODINU: Prijedlog rebalansa u skupštinskoj proceduri

16.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, čiji je okvir 4.016 miliona KM (četiri milijarde 16 miliona), što predstavlja uvećanje od 221 milion KM, odnosno 5,8% više u odnosu na planirani budžet za 2021. godinu. Rebalans budžeta je baziran na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, što se pozitivno odrazilo na dosadašnje izvršenje budžetskih prihoda, kao i nastavku trendova koji se očekuju do kraja 2021. godine.

Prema prijedlogu Rebalansa, poreski prihodi iznose 2.825,2 miliona KM i viši su u odnosu na plan za 2021. godinu za 9.2%. Kada se porede sa 2020. godinom uvećani su za 9.5%, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini za 7.4%. Kod poreza na dohodak i dobit ostvaren je rast od 3.1% na planirano u 2021. godini, a za 1.3 % u odnosu na izvršenje u 2019. godini, prije izbijanja pandemije, što ukazuje na ekonomski oporavak.

Fond Penzijsko invalidskog osiguranja ostvario je rast od 6.6% u odnosu na plan Budžeta za 2021. godinu, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini to je povećanje od 13.4 %.

Kod prihoda od indirektnih poreza Rebalansom je planiran iznos od 1.409 miliona KM, što je povećanje za 13.2% u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2021. godinu, a u poređenju sa 2019. godinom je uvećanje za 6.4%.

Neporeski prihodi u Prijedlogu Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu iznose 436,6 miliona KM, što predstavlja povećanje od 216,9 miliona KM ili 98,8% u odnosu na sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu.

Neophodno je istaći da su u Rebalansu uvrštena i sredstva koja su Republici Srpskoj uplaćena na osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u iznosu od 200,8 miliona KM.

Ukupni budžetski rashodi i izdaci, uključujući i otplatu dugova za 2021. godinu, iznose 4.016 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 221 milion KM, odnosno 5,8 % u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2021. godinu.

Prijedlogom Rebalansa su uvećani rashodi za lična primanja od 13,7 miliona ili 1.6% u odnosu na planirani budžet za 2021. godinu, a iznose 864,8 miliona KM. Uvećanje je prvenstveno rezultat izmjene seta zakona o platama, za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, školstvo i pravosudne institucije, a koje su donesene kao još jedna u nizu mjera Vlade Republike Srpske, koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika.

Na poziciji rashoda predloženo je povećanje rashoda za penzijsko invalidsko osiguranje i to 11 miliona za povećanje penzija i 19 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.

Takođe je predloženo povećanje doznake na ime socijalne zaštite, lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilne žrtve rata za 21.8 miliona KM ili 9.2% više u odnosu na plan.

Rebalansom je planirano i povećanje rashoda za Kompenzacioni fond u iznosu 30 miliona.

Subvencije su za privredu povećane za 7.7 miliona KM, dok grant za Ministarstvo zdravlja Republike Srpske iznosi 11.5 miliona KM.

U Prijedlogu Rebalansa kapitalna ulaganja i javne investicije iznose 100.7 miliona KM.

Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu planirano je zaduženje od 845.7 miliona KM, a Rebalansom je predloženo da iznosi 636 miliona KM, što je manje za 210 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova Rebalansom budžeta za 2021. godinu iznose 567 miliona KM, što znači da je neto zaduženje 69 miliona, a bilo je planirano na početku godine 279 miliona KM.

Budžetom za 2021. godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 326,6 miliona KM, koji je Prijedlogom Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu smanjen na 115,8 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija