Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 27. septembra 2021. godine 25. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

16.09.2021.


U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 S A Z I V A M

25. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 10 sati.

Za 25. redovnu sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I R E D

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj službi Federacije BiH – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata – skraćeni postupak, predlagači: Petar Galić i Ante Baković, zastupnici
 5. Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištvu,
 6. Prijedlog Zakona o šumama,
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,
 8. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2018. do 2025. godine,
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH,
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I),
 11. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. do 31.12.2020. godine,
 12. Izvještaj o poslovanju “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo za 2020. godinu,
 13. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2020. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH za 2020. godinu,
 14. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva” Vlade Federacije BiH iz Budžeta FBiH za 2021. godinu za period 01.01. do 30.06.2021. godine,
 15. Revidirani Godišnji plan zaduživanja za 2020. godinu,
 16. - Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija na dan

 27.04.2021. godine – 6Y – 30 mil.)

- Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija na dan

 08.06.2021. godine – 10Y – 30 mil.)

- Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije (6Y) obveznica (na dan

 29.06.2021. godine – 6M – 50 mil.),

 1. - Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 

 11.05.2021. godine – 6M-50 mil.),

- Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije (12M) trezorskih zapisa,

 1.  Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – decembar 2020. godine,
 2. Izbori i imenovanja.

 Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

Napomena: U skladu sa odlukom Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH svi učesnici prilikom ulaska dužni su predočiti potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o prebolovanom COVID 19 unazad šest mjeseci, pcr ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 14.09.2021.

Naslov: Redakcija