Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU RS: Iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obezbjeđuje se pratnja roditelja ili staratelja djece na bolničkom liječenju do 15 godina starosti

16.08.2022.


Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održao je stručnu raspravu o Nacrtu zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske u skladu sa Zaključkom Narodne Skupštine Republike Srpske usvojenim na 22. redovnoj sjednici.

Nacrt zakona obrazložio je predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a svoje prijedloge i sugrestije na predloženo zakonsko rješenje iznijeli su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja, Univerzitetsko kliničkog centra Srpske, Unije udruženja poslodavaca, domova zdravlja, Saveza sindikata, Strukovnog sindikata doktora medicine, Udruženja privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske, Privredne komore, Veterana Srpske i mnogi drugi.

U stručnoj raspravi, koju je u ime Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku vodio predsjednik Odbora dr Duško Ivić učestovalo je više od 40 predstavnika zdravstvenih ustanova, institucija i udruženja iz Republike Srpske.

Predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Milenko Dulić istakao je da je razlog za donošenje novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju potreba za unapređenjem sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj i usklađivanje sistema zdravstvenog osiguranja u Srpskoj sa sistemom zdravstvenog osiguranja u zemljama Evropske unije.

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen je 1999. godine, nakon čega su donesene njegove brojne izmjene i dopune.

Predloženim odredbama Nacrta zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju uređen je širi obim prava osiguranog lica prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Novim zakonskim rješenjima predloženo je, između ostalog, da se za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika koji su oboljeli od malignih bolesti naknada plate isplaćuje u iznosu od 100%, plate u punom iznosu, a ista odredbe predložena je i za slučaj održavanja trudnoće.

Takođe, prava su znatno proširena i kada je u pitanju bolnička zdravstvena zaštita djece. Predloženim odredbama Nacrta zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju uređeno je da se iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obezbjeđuje pratnja roditelja ili staratelja djece na bolničkom liječenju do 15 godina starosti.

Jedna od primjedbi učesnika stručne rasprave odnosila se na to da Fond zdravstvenog osiguranja ne vrednuje osiguranike po visini izdvajanja za zdravstevnu zaštitu, kao ni zdravstvene ustanove po kvalitetu pruženih usluga.

Predstavnik Saveza sindikata predložio je da se u prijedlogu zakona uvede odredba po kojoj otac novorođenčeta ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od deset dana.

Predstavnici Saveza za rijetke bolesti predložili su oslobođanje plaćanja participacije za ove kategorije stanovništva, a predstavnici Veterana Republike Srpske da se plaćanja participacije oslobode borci Odbrambeno otadžbinskog rata, posebno borci prve i druge kategorije.

Dr Vesna Ećim Zlojutro, načelnik Кlinike za ginekologiju i akušerstvo je u ime UKC Republike Srpske rekla da bi predloženi član 37. stav 7. zakona trebalo uskladiti sa zakonima EU i zemalja regiona. Ovim stavom predviđeno je da nakon finansiranja dva neuspjela pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje u Republici Srpskoj, Fond može odobriti finansiranje još jednog pokušaja u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike.

“U UKC Republike Srpske upravo se formira Centar za vještačku oplodnju i smatramo da se treći pokušaj biomedicinski potpomognute oplodnje treba odboriti u nekoj drugoj ustanovi Republike Srpske, a ne izvan Republike. Takođe smatramo da troškovi refundacije za vještačku oplodnju izvan Republike, koje izdvaja Fond, ne treba da prelaze troškove koje Fond plaća našim ustavnovama”, rekla je ona.

Predstavnik osiguravajućih društava tražio je da se iz predloženog zakonskog riješenja briše član 90. koji predviđa da je društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj dužno da Fondu uplaćuje 5% od bruto premije osiguranja od odgovornosti na ime naknade štete na licima, koji podrazumijevaju troškove liječenja i druge nužne troškove oštećenog lica koji nastanu kao posljedica upotrebe motornog vozila.

Direktor Fonda zdravstva Dejan Kusturić istakao je da je ova zakonska odredba na isti način regulisana u zemljama regiona, kao i u zemljama EU. On se založio za što brže donošenje novog zakona kako bi Fond mogao da primjeni što bolja prava za zdravstvene osiguranike u Srpskoj.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 22. redovnoj sjednici Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je nakon stručne rasprave biti upućen u dalju skupštinsku proceduru u formi prijedloga.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 14.08.2022.

Naslov: Redakcija