Zastava Srbije

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OMBUDSMANA ZA DJECU RS: U porastu prijave o vršnjačkom nasilju

16.06.2023.


Ombudsman za djecu Republike Srpske je tokom 2022. godine zaprimio ukupno 116 prijava kojima se ukazuje na različite oblike nasilja nad djecom, a ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić rekla je u Narodnoj skupštini da je ta institucija lani zabilježila znatan porast prijava kojima se ukazuje na vršnjačko nasilje.

U Godišnjem izvještaju o radu Ombudsmana za djecu za 2022. godinu navodi se da se od ukupnog broja prijava, 15 odnosi na nasilje u porodici, a osam na nasilje u vaspitno – obrazovnim ustanovama.

-Najveći broj prijava, njih 59 odnosi se na vršnjačko nasilje, dok se 12 prijava odnosi na nasilje upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Deset prijava se odnosi na seksualno zlostavljanje djeteta, a sedam na zanemarivanje - navodi se u ovom izvještaju koji je razmotren u Narodnoj skupštini.

Ona je obrazlažući navedeni izvještaj napomenula da su preporuke Ombudsmana u tom smislu bile da je potrebno prije svega preventivno djelovanje što podrazumijeva edukacije, adekvatnu i pravovremenu reakciju, te jasno definisano pitanje školske discipline.

Ona je rekla da su potrebne zvanične evidencije i podaci o nasilju, kao i revidiranje postojećih i donošenje novih akata koji će definisati pravila i procedure postupanja u vezi s tim.

Rajićeva je navela da je u prošloj godini bilo slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, pa su na tom planu izdate adekvatne smjernice političkim subjektima, medijima i roditeljima.

Ona je dodala da je institucija, koju vodi, nastojala da lani bude dostupnija javnosti, otvoreno govori o svim aktuelnim pitanjima i problemima koji se odnose na djecu, kao i  da se Ombudsman lani bavio pitanjima prava djece u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu, čime je ukazano na probleme djece bez roditeljskog staranja.

U izvještaju se navodi da se Ombudsman bavio i pitanjem prava djece na zdravu životnu sredinu, te intenziviranjem saradnje sa djecom kroz održavanje radionica pod nazivom - Imamo pravo da se moj glas čuje, kojima je obuhvaćeno oko 900 djece.

Ona je dodala da je ove godine u planu poseban izvještaj o nasilju s aspekta djeteta, gdje bi sama djeca trebalo da govore o nasilju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: vebsajt RTRS, 14.06.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija