Zastava Srbije

JAVNI SEKTOR U RS GOMILA DUGOVE, PRIVATNI IH SMANJUJE

16.06.2023.


Javni sektor u Republici Srpskoj za godinu dana povećao je dug za 8,6 miliona KM po osnovu doprinosa za Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO), dok je istovremeno privatni sektor taj dug smanjio za 15,3 miliona KM.

Iz informacije o stanju potraživanja Fonda PIO, zaključno sa 31. martom ove godine, vidljivo je da su ukupna potraživanja Fonda 476 miliona KM i za 6,6 miliona KM su manja nego što je to bilo zaključno sa martom 2022. godine.

Kao i prethodnih godina, kada je riječ o dugovanjima javnog sektora, najviše duguju javne zdravstvene ustanove, koje su za godinu dana povećale dugovanja prema Fondu PIO za 9,4 miliona KM i danas iznose više od 145 miliona KM.

Željko Šukalo, predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu kaže da su glavni problem ugovori sa Fondom zdravstvenog osiguranja, koji je najveći "kupac" zdravstvenih usluga jer ta sredstva nisu dovoljna za funkcionisanje.

Kada je riječ o doprinosima, u periodu od 31. marta 2022. do 31. marta 2023. godine ukupno je naplaćeno 315,2 miliona KM, što je ubjedljivo najviše jer je za isti period godinu ranije uplaćeno 258,3 miliona KM, a u periodu od 31. marta 2020. do 31. marta 2021. godine 234,2 miliona KM. Istovremeno, iz godine u godinu rastu i prosječni doprinosi koji se uplaćuju na platu, pa je tako, recimo, 2021. godine u prosjeku po radniku uplaćivano 258 KM, zatim 2022. godine 277 KM, a 2023. godine 328 KM.

"Na osnovu pregleda mjesečnih prijava poreza po odbitku registrovanih u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa koji vodi Poreska uprava, 6.422 osiguranika u martu 2023. godine su bila prijavljena na najnižu platu", navedeno je u informaciji Fonda PIO Republike Srpske, a koja je u posjedu "Nezavisnih".

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 13.06.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija