Zastava Srbije

VLADA FBIH USVOJILA PROGRAME O POTICAJIMA PRI KUPOVINI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA: Finansijska sredstva privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila

16.06.2023.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, danas donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

U prvom programu riječ je o subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticajima pri kupovine električnih automobila, u iznosu od 500.000 KM. Korisnik subvencije po ovom programu može biti privatno preduzeće i poduzetnik, obrtnik ili drugi samostalni djelatnik, sa sjedištem u FBiH koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu s javnim pozivom, te u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, odnosno u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Drugi usvojeni program odnosi se na tekući transferi pojedincima, poticaj pri kupovini električnih automobila u iznosu od 500.000 KM. Korisnik ove subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin BiH, sa prebivalištem u Federaciji BiH i navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom, te da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predvidena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila.

Poboljšanje kvalitete vazduha

Kako je navedeno u programima, sufinansiranjem kupovine električnih i hibridnih automobila Vlada FBiH vrši direktni uticaj na poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i smanjenja izvora zagađenja vazduha, odnosno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u cestovnom saobraćaju na teritoriji BiH. Cilj subvencija je neposredno podsticanje kupovine i upotrebe električnih vozila, u okviru sprovođenja mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenja kvaliteta životne sredine.

Namjena ovih programa je dodjela subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, te pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u FBiH u periodu 1.1. - 11.12.2023. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili koji posjeduju električni motor koji može samostalno pokrenuti automobil).

Visina iznosa

Programima je propisano i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj i to za električna vozila 10.000 KM, hibridna električna „plug-in“ vozila 7.000 KM, te hibridna „full hybrid“ vozila 5.000 KM. Finansijska sredstva privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila, a pojedincima (fizičkim licima) za kupovinu, odnosno registraciju jednog vozila.

Ove subvencije su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat će se po ovim programima i raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi će biti objavljeni u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu i web stranici Ministarstva, a ostaju otvoreni do 11.12.2023. godine ili utroška sredstava, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: vebsajt Dnevni avaz, 14.06.2023.

Naslov: Redakcija