Zastava Srbije

DELEGACIJA EU PROTIV BOJKOTA IZBORA 2022. GODINE

16.06.2021.


Iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini su jučer poručili da bi "svaki bojkot izbora 2022. bio neprihvatljiv" i pozvali političke aktere da ne propuste priliku ukazanu 2021. godine za provođenje prijeko potrebnih reformi.

“U više navrata smo naglasili da 2021. kao neizborna godina predstavlja jedinstvenu priliku za provođenje prijeko potrebnih ustavnih i izbornih reformi. Ovaj reformski proces potreban je kako bi se osigurala jednakost i nediskriminacija svih građana u BiH, uz potpunu provedbu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, kao i da bi se uklonili nedostaci u izbornom procesu primjenom preporuka OSCE/ODIHR-a i GRECO-a Vijeća Evrope, te relevantnih mišljenja Venecijanske komisije”, naveli su iz Delegacije EU u BiH za N1.

Proces reforme moraju predvoditi domaći akteri, transparentno i inkluzivno, uz uključivanje institucija – putem Interesorne radne grupe, poručili su.

“Uloga Evropske unije i naših međunarodnih partnera je da pružimo tehničku i stručnu podršku ovom važnom procesu. U tom smislu, zajedno sa našim međunarodnim partnerima, održavamo redovne sastanke sa svim političkim akterima, kako bi pomogli u pronalaženju rješenja koja su zasnovana na principima dijaloga, saradnje i kompromisa”, dodali su.

U vezi sa Opštim izborima 2022. godine, naša očekivanju su da se trebaju provesti u skladu sa unaprjeđenim ustavnim i izbornim okvirom, naveli su.


IZVOR: N1, Anisa Bukva,15.06.2021.

Naslov: Redakcija