Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM RTV SISTEMU BIH: Uz postojeći model naplate RTV takse putem telekom operatera predlaže se uvođenje naplate takse putem kablovskih operatera do uspostavljanja fondova na nivou entiteta i Brčko distrikta koji bi prikupljali ovu naknadu


Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH saglasni su da treba zakonski riješiti pitanje finansiranja RTV sistema BiH, ali imaju različita viđenja kako to treba uraditi.

U raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom RTV sistemu BiH kojima se tretira pitanje finansiranja javnih emitera, Nikola Lovrinović iznio je stav da nema potrebe za izmjenama i dopunama i da je postojećim Zakonom moguće obezbijediti naplatu RTV takse.

"Ovo pitanje treba riješiti jednom definitivno", rekao je Lovrinović, ističući da predloženim zakonom nije precizno definisana baza podataka na osnovu koje bi se naplaćivala taksa za finansiranje RTV sistema.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević ocijenila je da su predložena rješenja neustavna i diskriminatorska. Prema njenim riječima, u BiH javne RTV servise treba da plaćaju svi, ali ih ne kontroliše niko. Pandurevićeva je navela da u Evropi RTV servisi koji se finansiraju putem obavezne pretplate nemaju pravo na marketing, zbog čega je pozvala na uvođenje ove prakse i u BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik Džaferović podsjetio je da pitanje finansiranja RTV sistema BiH treba riješiti do 30. juna, kada ističe važeće zakonsko rješenje naplate takse putem telekom operatera. On je pozvao poslanike da glasaju za predloženi zakon u prvom čitanju, a da se do naredne sjednice Predstavničkog doma, 27. juna, amandmanima pokuša doći do što boljeg teksta zakona.

Na tekst predloženog zakona više zamjerki iznijela je zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Borjana Krišto. Ona je istakla da javni RTV servisi treba da nepristrasno informišu, čime bi obezbijedili i finansijsku održivost. Zakonski rok do kojeg javni RTV emiteri mogu naplaćivati RTV taksu posredstvom telekom operatera ističe 30. juna, zbog čega su poslanici SDA Amir Fazlić i SBB BiH Mirsad Đonlagić predložili izmjene i dopune Zakona o javnom RTV sistemu.

Uz postojeći model naplate RTV takse putem telekom operatera oni su predložili uvođenje naplate RTV takse putem kablovskih operatera do uspostavljanja fondova na nivou entiteta i Brčko distrikta koji bi prikupljali ovu naknadu. Prema navodima predlagača, u BiH ima 330.000 domaćinstava koja koriste kablovsku televiziju.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 15.06.2016.