Zastava Srbije

PODRŠKA ORGANIZACIJAMA IZ OBLASTI KULTURE: Rok za dostavljanje prijava je 07. maj 2021. godine

16.04.2021.


U okviru Međunarodnog fonda za pomoć otvoren je Poziv za dostavljanje prijava na temu "Očuvanje i jačanje partnerskih struktura u inostranstvu". Rok za dostavljanje prijava je 07. maj 2021. godine.

Cilj Fonda je podrška održavanju kulturnih partnerskih struktura u inostranstvu, jačanje društvenih različitosti i jačanje lokalnog kulturnog života.

Na predmetni Poziv mogu se prijaviti organizacije koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Umjetničke organizacije koje djeluju u oblasti civilnog društva;
  • Imaju sjedište izvan EU, SAD i Kanade;
  • Najmanje tri godine neprekidnog djelovanja u oblasti umjetnosti i civilnog društva;
  • Ograničene su u svom radu zbog posljedica izazvane virusom COVID-19;
  • Predhodna saradnja sa Njemačkom ambasadom, Goethe-Institutom ili nekom drugom organizacijom koja učestvuje u konzorcijumu.

Budžet Poziva iznosi 30 000 evra po projektu.

Međunarodni fond za pomoć osnovali su 2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke i Goethe-Institut kao odgovor na posljedice izazvane pandemijom virusa COVID-19 na organizacije iz oblasti kulture.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, 13.04.2021.

Naslov: Redakcija