Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava za podsticaje privrednim subjektima

16.04.2021.


Vlada Republike Srpske usvajila je, na 117. sjednici, u Banjaluci, Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za 2020. godinu.

Zaključno sa 31.12.2020. godine za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korona virusa ukupno je isplaćeno 179.896.843,88 KM (iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske 61.352.237 KM, iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske 118.544.606,88 KM).

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske, u periodu 28.05.2020 - 31.12.2020. godine, ukupno je održao dvanaest sjednica (11 redovnih i 1 telefonska), te zaključno sa 31.12.2020. godine donio ukupno 71 zaključak.

Do osnivanja Kompenzacionog fonda, iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske vršene su isplate za saniranja posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona u Republici Srpskoj.

Podsjećamo da je Kompenzacioni fond Republike Srpske do 31.12.2020. godine, između ostalog, odobrio isplatu 3.000.000 KM u svrhu interventnog otkupa 6.000 junadi i 10.000 svinja, te 2.000.000 KM u svrhu interventnog otkupa 11.000 tona proizvedenog povrća a u svrhu finansijske pomoći uzgajivačima, proizvođačima i prerađivačima za saniranje posljedica izazvanih virusom korona.

Kompenzacioni fond odobrio je i 200.000 KM za nabavku dva ELISA analizatora i drugih instrumenata potrebnih za sprovođenje istraživanja "Nacionalna studija seroprevalencije COVID-19 infekcije u populaciji Republike Srpske".

Tokom prošle godine Kompenzacioni fond odobrio je Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske 375.000 KM sa PDV-om za nabavku 56 kontejnera neophodnih javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Iz Kompenzacionog fonda odobreno je i 1.813.714 KM za nabavku dezinfekcionih sredstava za škole u svrhu obezbjeđenja nesmetanog provođenja nastavnog procesa za vrijeme trajanja pandemije virusa SARS–CoV-2.

U prošloj godini, iz Kompenzacionog fonda, odobrena je i isplata 149.267 KM za bruto plate za ljekare, sa Zavoda za zapošljavanje, koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava za podsticaje privrednim subjektima u iznosu od 4.000.000 KM, koja su planirana u budžetu Ministarstva privrede i preduzetništva za 2021. godinu.

Naime, Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske propisano je da ministarstvo, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, posredstvom plana korištenja sredstava, utvrđuje namjenu podsticajnih sredstava, kao i ciljne grupe koje se podstiču u određenoj fiskalnoj godini.

Planom utrošaka sredstava definisano je da pravo na podsticajna sredstva ostvaruju privredni subjekti iz nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva, a riječ je o privrednim subjektima čija je pretežna (osnovna) djelatnost iz sektora C – Prerađivačka industrija i to od C13 do C17, C22, C23 i od C25 do C33.

Osim navedenog, planirano je da se iznos od najmanje 25% od ukupno raspoloživih sredstava koristi za podsticanje realizacije investicionih projekata privrednih subjekata koji zapošljavaju do 50 radnika ili koji su ostvarili poslovni prihod u 2020. godini do 3.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi dopune "Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma" i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021 - 2023. godine i istu usvaja, te zadužila nadležne institucije Republike Srpske da aktivno učestvuju u izradi ovih dokumenata.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Srpske u Radnu grupu i podrgupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023. godine

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja jedan sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka sa ciljem da se procijeni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma. Pored navedenog, svrha procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma jeste i da se sagleda mogućnost efikasnog angažovanja raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih kapaciteta i resursa u borbi protiv finansijskog kriminala.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na implementaciji međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i izradi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti.

U skladu s tim, Ministarstvu pravde i Ministarstvu finansija naloženo je da utvrde obveznike primjene zakona i nadzorne organe kako bi ih definisli u skladu sa ustavnim nadležnostima i ovlašćenjima institucija Republike Srpske.

Ministarstvo finansija zaduženo je za preduzimanje aktivnosti na pripremi izmjena propisa iz svoje nadležnosti, radi daljeg usklađivanja propisa sa međunarodnim standardima i praksom, pravnom tekovinom EU, te praksom i standardima Savjeta Evrope u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Takođe, Nadležne institucije zadužene su za uspostavljanje "registara stvarnih vlasnika" za poslovne subjekte u Republici Srpskoj, u skladu sa standardima EU i u okviru Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Svim ministarstvima je naloženo da u punom kapacitetu učestvuju u procesu usaglašavanja stavova u izradi ovog zakona.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Vlade Republike Srpske za suprotstavljanje trgovini ljudima 2020-2023. godina, za period od 04.06. do 31.12.2020. godinu.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Vlade Republike Srpske za suprotstavljanje trgovini ljudima 2020-2023. godina, za period od 04.06. do 31.12.2020. godine koristi kao aneks Izvještaja o realizaciji Strategije za suprotstavljanje trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godina, za 2020. godinu, koji usvaja Savjet ministara BiH.

Vlada Republike Srpske podržava aktivnosti Tima za praćenje sprovođenja Akcionog plana Vlade Republike Srpske za suprotstavljanje trgovini ljudima 2020-2023. godina.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu za sufinansiranje projekata: "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom - Izrada projekta remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji Incel" i "Povećanje energetske efikasnosti JZU Bolnice Sveti Vračevi, Bijeljina", koje realizuje Razvojni program ujedinjenih nacija - UNDP.

Vlada je donijela odluku kojom se daje saglasnost Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da sufinansira projekat "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom - Izrada projekta remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji Incel", u ukupnom iznosu od 160.000,00 KM.

Istom odlukom, data je saglasnost Fondu da finansijski podrži projekat "Povećanje energetske efikasnosti JZU Bolnice Sveti Vračevi, Bijeljina", u ukupnom iznosu od 95.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 15.04.2021.

Naslov: Redakcija