Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

16.04.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 12.4.2021. godine, s predloženim naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (KŠ FMZ).

I sljedećih sedam dana, počevši od 15.4.2021. godine, na snazi ostaje ograničavanje kretanja građana na cijelom teritoriju Federacije BiH u vremenu od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Na snazi ostaje i naredba vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje KŠ FMZ.

Ovaj štab je zadužen da, prije isteka sedmodnevnog ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

KŠ FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štaba kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

Vlada FBiH će, u skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Parlament FBiH izvijestiti o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U samoj informaciji je, uz ostalo, konstatovano da je, iako se primijeti blagi pad broja novozaraženih, epidemiološka situacija u FBiH veoma ozbiljna i pogoršava se iz dana u dan, uz tendenciju daljnjeg pogoršanja, te zahtijeva adekvatno djelovanje. Naročito je zabrinjavajuća je u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u evropskom regionu. One trebaju biti produžene, jer garantuju održavanje privrednih aktivnosti, dok bi popuštanje mjera u ovom trenutku prestavljalo visoki rizik za ponovnu povećanu transmisiju virusa, a samim tim i uvođenje restriktivnijih mjera, što bi dodatno otežalo funcionisanje normalnog života i privrede

Usvojene naredbe i preporuke KŠ FMZ-a bit će objavljene na web stranici Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba).

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 7. do 14.4.2021. godine.

Vlada zahtijeva od Zavoda za javno zdravstvo, koji je zaključkom od 8.4.2021. godine dodatno obavezan poduzimati sve aktivnosti u vezi s nabavkom vakcina, da u postupku nabavke mora imati proaktivniju ulogu, a u slučaju potrebe konačnu odluku o ugovoru će donijeti Parlament FBiH.

Ovaj zavod je zadužen da, u najkraćem roku, riješi organizaciono-tehničke, kadrovske i druge pretpostavke neophodne za uspješno i proaktivno vođenje aktivnosti na odabiru izvora nabavke, provođenja zakonskih procedura, operativno-tehnoloških pretpostavki za uvoz i distribuciju vakcina.

U slučaju da je za realizaciju tih aktivnosti potrebno donošenje odluka Vlade FBiH, Zavod joj se mora promptno obratiti s prijedlogom za njihovo donošenje.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju premijera FBiH o sastanku održanom 13.4.2021. godine na inicijativu premijera Vlade Kantona Sarajevo, na kojem je, između ostalog, razgovarano o nabavci i isporuci vakcina u Bosni i Hercegovini, za potrebe građana Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Federalna vlada je dala saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vlade KS i Vlade FBiH u implementaciji ugovora za nabavku vakcina s Ruskim fondom direktnih investicija, te za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH.

Obzirom na to da bi pozicija samostalnog pregovarača dovela Kanton Sarajevo u nepovoljan položaj kod proizvođača u odnosu na pregovarače koji zahtjevaju veću količinu vakcina, što bi se direktno odrazilo na visinu cijene po dozi i vrijeme čekanja na isporuku, kantonalni premijer je iskazao interes i molbu da s Vladom FBiH zajedno učestvuju u ovim aktivnostima.

Imajući u vidu da je apsolutno opredijeljena za saradnju sa svima koji poduzimaju aktivnosti na nabavci vakcina, s ciljem što brže i efikasnije nabavke, Vlada FBiH je prihvatila ovakav prijedlog.

Vlada FBiH je usvojila konačni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o dodijeljenoj finansijskoj pomoći izvoznim privrednim društvima u Federaciji BiH iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka.

Ocijenjeno je da je ovo ministarstvo uspješno provelo dodjelu sredstava za izvozna privredna društva po raspisanom javnom pozivu, a u skladu sa Uredbom o o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Vlada konstatuje da su sredstva namijenjena izvoznim privrednim društvima realizovana u iznosu od 29.557.173,01 KM, od čega za isplatu minimalnih bruto plaća 23.277.075,97 KM ili 78,76 posto, a za troškove poslovanja 6.280.097,04 KM ili 21,24 posto.

Na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, četiri privredna društva su vratila sredstava u ukupnom iznosu od 424.350,84 KM (Frimeco d.o.o. Sarajevo 366.530,24 KM, Elcom d.o.o. Tuzla 34.486,78 KM, Akulux d.o.o. Doboj Jug 16.882,99 KM i Genena d.o.o. Usora 6.450,83 KM).

Konstatovano je i da je razlika zaposlenih u izvoznim privrednim društvima, koja su potpisala ugovore za dodjelu finansijske pomoći, 31.12.2020. godine u odnosu na 30.9.2020. godine, povećan za 1.300, a u istom razdoblju je došlo do smanjenja broja zaposlenih za 223 kod određenog broja privrednih društava iz razloga jednostranog raskida ugovora o radu od strane zaposlenika, smrti zaposlenika, sticanja prava i odlaska u penziju, te isticanja ugovora o radu koji je bio zaključen na određeno vrijeme.

Izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći će biti dostavljen Parlamentu FBiH radi informisanja.

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), u iznosu do 7.062.200 eura, od ukupno odobrenih 11.787.000 eura za BiH.

Sredstva su namijenjena za finansiranje Projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, čiji je cilj dizajniran kao dugoročna intervencija, koncentrirana na podsektore voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova, pčelarstva i proizvodnje meda, te u mljekarskom sektoru, u kojima postoje najbolje prilike da se utiče na smanjenje ruralnog siromaštva i povećanje ekonomskog rasta.

Rok otplate kredita je 18 godina, uz trogodišnji grace period i bez kamate. U periodu provedbe ovog projekta je u budžetu FBiH potrebno osigurati dodatna sredstva od 2.530.000 eura.

Ocijenjeno je da su za Federaciju BiH prihvatljivi Sporazum o finansiranju projekta između BiH i IFAD-a, te Nacrt supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, za čije je potpisivanje ovlaštena federalna ministrica finansija.

Vlada FBiH je donijela Odluku o prihvatanju granta za finansiranje Projekta na Koridoru Vc, poddionica tunel Zenica - Donja Gračanica, na osnovu Ugovora zaključenog u Sarajevu dana 10. marta 2021. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan u iznosu do 9.222.000 eura Sredstva će biti korištena za izgradnju autoceste po međunarodnim standardima, dužine 3,9 km između Donje Gračanice i tunela Zenica, uključujući Sjevernu petlju, zajedno s mostom preko rijeke Bosne i cestom za povezivanje s magistralnom cestom.

Odlukom je data i saglasnost za zaključenje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, kao i Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autoceste FBiH.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Federalna vlada je donijela Odluku da Federacija BiH prihvata grant do 6.219.140 eura za finansiranje Projekta Koridor Vc za poddionicu Buna - Počitelj, po Ugovoru o grantu zaključenom u Sarajevu 10. marta 2021. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan. Sredstva granta su namijenjen za izgradnju 7,2 km duge dionice autoputa po međunarodnim standardima.

Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o grantu.

Za realizaciju današnje odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Federalna vlada je utvrdila da je rekonstrukcija raskrsnice na M-l7 na sjevernom ulazu u Grad Mostar (dionica Potoci) projekt od javnog interesa za Federaciju BiH.

Ovakva odluka omogućava pribavljanje urbanističke saglasnosti i obavljanje postupaka eksproprijacije na zemljištu, sa objektima i infrastrukturom, kao i početku realizacije ovog projekta.

Za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Grad Mostar.

Vlada FBiH je usvojila četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 2.640.000 konvertibilnih maraka.

Programom pomoći u liječenju boraca - branitelja utvrđen je iznos od 1.500.000 KM. Pravo na ova sredstva imaju demobilizirani branioci za vlastito ili liječenje članova uže porodice, te porodice poginulih branilaca, kao porodica i umrlih ratnih vojnih invalida, dobitnika najvećih ratnih priznanja i demobiliziranih branilaca.

Drugim programom, ukupno vrijedim 180.000 KM, obuhvaćeno je 80.000 KM za Savez logoraša BiH, 40.000 KM za Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH, kao i 60.000 KM za istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava i svjedoka genocida.

Transfer za udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog / Domovinskog rata iznosi 360.000 KM, dok je, četvrtim programom, na ime pomoći u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija utvrđen iznos od 600.000 KM.

Federalna vlada je prihvatila informaciju o identifikovanim potrebama za pokretanje inicijative za regulatorno i institucionalno uređenje upravljanja i zaštite Jadranskog mora u granicama Bosne i Hercegovine.

Ovu informaciju Vlada će uputiti Vijeću ministara BiH kao inicijativu za regulatorno i institucionalno uređivanje upravljanja i zaštite Jadranskog mora kao dijela teritorije BiH i prekogranične vode i određivanje nadležnog organa na nivou BiH za pripremu potrebne regulative i planova kojim će propisati jasne obaveze i odgovornosti pojedinačnih institucija u dijelu upravljanja i zaštite, kako obalnih morskih voda, tako i teritorijalnog mora.

Regulativa i planovi treba da, uz ostalo, osiguraju institucionalno jačanje kapaciteta i koordinacije svih nivoa vlasti s ciljem sveobuhvatnog upravljanja i zaštite mora i morskog okoliša, te usklađivanje mjera zaštite obalnih morskih voda i teritorijalnog mora radi očuvanja morskog okoliša i obalnog područja Jadranskog mora.

Vlada FBiH je Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje dala saglasnost za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu ovog zavoda. Riječ je o prodaji Doma penzionera "Nedžarići" u Sarajevu, pribavljanjem ponuda putem zatvorenih koverti, po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.

Prodaja će biti izvršena putem Agencije za privatizaciju u FBiH, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, na osnovu posebnog ugovora koji će zaključiti Federalni zavod i Agencija.

Federalna vlada je razmatrala zahtjev koji je, povodom pogoršanja epidemiološke situacije, uputila Vlada Srednjobosanskog kantona za nabavku kisika i lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa. U izjašnjenju Vlade FBiH je, tim povodom, istaknuto da uvoz i promet lijekova koji obuhvata nabavku, skladištenje, transport i prodaju mogu obavljati pravne osobe (veleprometnici) koje imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Uvidom u spisak lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje u promet utvrđeno je da se medicinski kisik nalazi u prometu u BiH i da je njegov uvoz i promet slobodan. U slučaju da je zdravstvenim ustanovama u FBiH potreban lijek koji se ne nalazi u prometu u BiH, moguće ga je uvesti putem ovlaštenog veleprometnika i to kroz interventni uvoz u skladu s Pravilnikom o uslovima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u BiH. Dakle, potrebno je da zdravstvene ustanove na području Srednjobosanskog kantona pokrenu uobičajne procedure za nabavku lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19

Vlada FBiH je ocijenila da je odredba člana 1. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata jasna i da nema potrebe za davanje autentičnog tumačenja, kako je to traženo inicijativom JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar.

Federalna vlada je usvojila Strategiju razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Federalno ministarstvo financija će Strategiju objaviti na svojoj web stranici, a ovaj dokument će biti proslijeđen Parlamentu FBiH radi informiranja.

Ovo je treća po redu strategija u ovoj oblasti i predstavlja nastavak opredjeljenja Vlade FBiH za daljnje jačanje preduvjeta za zakonski usklađeno, efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim financijama i nastavak aktivnosti vezanih uz dalje usuglašavanje domaćeg sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje proračunske odgovornosti.

Obveza uspostave i razvoja sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH, sukladno međunarodnim standardima i dobroj praksi, ujedno proizlazi i iz potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što predstavlja jednu od oblasti za usuglašavanje pravne stečevine u poglavlju koje se odnosi na financijske kontrole u procesu pristupnih pregovora BiH sa EU. U to svrhu, Strategija prati preporuke nadležnih tijela Europske komisije.

Strategija treba doprinijeti funkcionalnom i djelotvornom sustavu javne unutarnje financijske kontrole kojim bi bili ublaženi ključni rizici u poslovanju i unaprijeđen rad organizacija javnog sektora u FBiH. To podrazumijeva dalje integriranje i operacionalizaciju financijskog upravljanja i kontrola u ključne procese, fokusirane na područja visokog rizika i podržane neovisnom i profesionalnom funkcijom unutarnje revizije.

Kako bi ovo bilo ostvareno, potrebno je težiti ostvarenju konkretnih strategijskih i operativnih ciljeva u tri ključne oblasti - financijskom upravljanju i kontroli, unutarnjoj reviziji, te praćenju i izvješćivanju.

Usvojen je izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH za 2020. godinu, a ova radna grupa zadužena je da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o imenovanju.

Vlada zahtijeva od javnih federalnih organa, institucija, tijela i pravnih osoba da, u skladu s planiranim aktivnostima i vremenskim rokovima iz Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH 2020-2025. godina, poduzmu mjere na realizaciji obaveza iz svoje nadležnosti.

Nadležna federalna ministarstva zadužena su današnje zaključke dostave na upoznavanje i postupanje kantonalnim i općinskim tijelima.

Usvojeni izvještaj bit će postavljen na web stranicu Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH je razmatrala Prednacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, koji će Vlada ponovo razmatrati nakon što u njega budu ugrađene sugestije iz današnje rasprave.

Vlada je dala saglasnost na Nacrt aneksa 1 Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj od 31.10.2020. godine.

Data je saglasnost na granske kolektivne ugovore za službenike organa uprave i sudske vlasti, te za djelatnost poštanskog saobraćaja.

Usvojeni su izvještaji o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2021. godinu, kao i o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2020. godinu.

Federalna vlada prihvatila je Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu, koji će podnijeti Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

Vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o kadrovskoj popunjenosti Komisije za koncesije, te zadužila ovo ministarstvo da pokrene procedure popunjavanja Komisije u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama.

Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa te utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH. Imenovana je i Komisija za provođenje ovog postupka, te utvrđen tekst javnog konkursa.

Donesene su i odluke o raspisivanju javnog konkursa te utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, uime državnog kapitala, te je utvrđen teksta ovog javnog konkursa.

Federalna vlada je donijela odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija i o poništavanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz FBiH. Utvrdila je kriterije i donijela Odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za ovaj izbor i imenovanje. Imenovana je i Komisija za provođenje ovog postupka, te utvrđen tekst obavještenja o poništenju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa.

Za članove Interresorne radne grupe za analizu Informacije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH - Komisije za sigurnost i Izvještaja Federalne uprave civilne zaštite o poduzetim aktivnostima na izradi novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti, te predlaganja Vladi Federacije BiH usaglašenog teksta Prednacrta zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti, imenovani su Enisa Bajrović (predsjednica), Murat Baručija, Rijada Halilović, Samir Čolak, Damir Šapina i Sanin Pačariz (članovi).

Federalna vlada je ovlastila Senada Zekića da je zastupa na predstojećoj Skupštini privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 15.04.2021.

Naslov: Redakcija