Zastava Srbije

U PADU INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U BIH

16.03.2022.


Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u januaru ove godine u poređenju sa decembrom 2021. bilježi pad za 1,4 posto, dok u odnosu na januar prošle godine, kalendarski prilagođena, bilježi rast za tri posto.

U januaru u odnosu na decembar prošle godine proizvodnja energije je veća za 1,3 posto, intermedijarnih proizvoda za 0,7 posto, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 0,1 posto, proizvodnja kapitalnih proizvoda za 2,1 posto, a proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 9,5 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, na godišnjem nivou (u januaru ove u odnosu na januar prošle godine) proizvodnja kapitalnih proizvoda je veća za 18,2 posto, intermedijarnih proizvoda za devet posto, proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 5,1 posto, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,3 posto, dok je proizvodnja energije manja za 5,1 posto.

U januaru je u poređenju sa decembrom prošle godine u području vađenje ruda i kamena zabilježen rast za 2,4 posto, dok je u prerađivačkoj industriji zabilježen pad od 0,4 posto, te u području proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom pad za 1,9 posto.

U januaru ove, u odnosu na januar prošle godine, industrijska proizvodnja bilježi rast u prerađivačkoj industriji za 8,4 posto, u području vađenje ruda i kamena za šest posto, dok je u području proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom zabilježen pad za 7,6 posto.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 14.03.2022.

Naslov: Redakcija