Zastava Srbije

EKONOMSKO-SOCIJALNI SAVJET RS POSTIGAO DOGOVOR DA NAJNIŽA PLATA 2017. GODINE IZNOSI 395 KM

15.12.2016.


Ekonomsko – socijalni savjet Republike Srpske održao je, u Banjoj Luci, sjednicu na kojoj je postignut dogovor da najniža plata u Republici Srpskoj iznosi 395 KM.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da su, u konstruktivnoj i tolerantnoj atmosferi, razumijevajući značaj dokumenata, uvažavajući primjedbe i sugestije socijalnih partnera, došli do zajedničkih rješenja kada je u pitanju Prednacrt programa ekonomskih reformi 2017-2019. i usaglasili da predloženi program ide na razmatranje na sjednicu Vlade Republike Srpske.

"Kada je u pitanju Prednacrt budžeta za 2017. godinu, tu je Savez sindikata Republike Srpske imao rezervu zbog iznosa minulog rada. Taj dokument nije dobio podršku Ekonomsko –socijalnog savjeta", rekao je ministar Savanović.

Kada je u pitanju utvrđivanje najniže plate za 2017. godinu, ministar Savanović je rekao da je tu postignut dogovor da najniža plata bude 395 KM, uz zaključak koji obavezuje socijalne partnere da uz pojačanu dinamiku i u što kraćem roku bude dogovoren Opšti kolektivni ugovor.

Ministar Savanović izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, te istakao da je zadovoljan kooperativnošću, razumijevanjem i doprinosom koji su pokazali socijalni partneri na veoma značajnim tačkama.

Govoreći o reformskim mjerama za naredne tri godine, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da je od 10 mjera koje je predložio Savez sindikata, osam prihvaćeno.

Ona je istakla da je sindikatu, takođe, važno donošenje Opšteg kolektivnog ugovora kako bi se utvrdio minimum prava koji bi se odnosio na sve radnike Republike Srpske.

"Kad govorimo o najnižoj plati, prošli smo kroz jedan težak period tokom razgovora. 395 KM je mali pomak koji je simboličan, ali očekujemo razgovore polovinom iduće godine, da vidimo kako se kreću parametri", izjavila je Ranka Mišić.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić je izrazio zadovoljstvo što se napokon došlo do dogovora u vezi sa najnižom platom.

"Dugo smo o tome razgovarali, imali smo tolerantnu atmosferu, održali smo tri sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta tokom kojih je svako izlazio sa svojim argumentima. Ova najniža plata od 395 KM je u stvari povećanje za 6,8% u odnosu na 2010. godinu koliko su inače rasle plate od 2010. godine pa do sada", izjavio je Škrebić.

On je naglasio da je cilj Unije udruženja poslodavaca, a vjerovatno i Saveza sindikata i Vlade Republike Srpske, da ova plata bude izuzetak, odnosno da najnižu platu prima što manje ljudi u Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 13.12.2016.