Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog Budžeta za 2017. godinu i Prijedlog Programa ekonomskih reformi za period 2017-2019. godine, utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu solidarnosti

15.12.2016.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 19. posebnoj sjednici, Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, koji iznosi 3,2 milijarde KM.

Procijenjeni budžetski prihodi u 2017. godini prema Prijedlogu budžeta su 2.591,1 milion KM, dok je procijenjeno finansiranje 608,9 miliona KM.

Planirani budžetski rashodi u Prijedlogu Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu iznose 2.445.700.000 KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija je podsjetio na ključne dokumente koje je Vlada Republike Srpske utvrdila i koje će uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a to su:

  • Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, koji je zamjena za Ekonomsku politiku,
  • Prijedlog Budžeta za 2017. godinu i
  • Zakon o izvršenju budžeta, koji je prateći dokument koji se uvijek usvaja uz budžet za tu godinu.

Utvrdili su i dva zakona iz oblasti finansijskog sektora, koji su već dugo u procesu usaglašavanja, a usvojeni su i u formi nacrta na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a to su Zakon o bankama Republike Srpske i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Agenciji za bankarstvo.

Utvrdili su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je jedna od prethodnih mjera u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Takođe, utvrđen je i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu solidarnosti, koji prestaje da važi sa 31.12.2016. godine, kao i ranije utvrđen Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske, koji prije svega treba da riješi pitanje parafiskalnih davanja u Republici Srpskoj.

"Dio ukupnog aranžmana su i dvije odluke koje se uvijek usvajaju sa budžetom, Odluka o dugoročnom i Odluka o kratkoročnom zaduživanju, gdje se na osnovu okvirnog budžeta definišu potencijalni izvori za finansiranje u 2017. godini", rekao je ministar Tegeltija.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarsnost.

 "Kada smo usvojili taj zakon sredinom 2014. godine, sve osnovne izvore za finansiranje smo brisali, tako da više nema stalnih izvora za finansiranje Fonda solidarsnosti, već samo donatori i intervencije iz budžeta Republike Srpske za Fond solidarnosti", rekao je ministar Tegeltija i dodao da je dio Fonda solidarnosti koji se prikupljao u 2016. godini posebno rezervisan i da taj dio sredstava nije trošen.

Ministar Tegeltija rekao je da je Vlada Republike Srpske usvajanjem ovih dokumenata ispunila sve svoje obaveze vezano za izradu ključnih dokumenata.

"Vlada je ispunila svoje obaveze vezano za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i mislimo da sad ostaje da Narodna skupština završi svoj dio posla, kako bismo uspješno počeli 2017. godinu", rekao je ministar Tegeltija.

Ministar je dodao da su svi članovi Socijalno-ekonomskog savjeta dali pozitivan stav na Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine.

Podsjećamo, ključne reformske oblasti definisane Prijedlogom Programa ekonomskih reformi u 2017. godini predstavljaju nadogradnju već započetih reformskih procesa i obuhvataju: reforme u oblasti javnih finansija, prije svega smanjenju poreskog opterećenja rada i reformi zdravstvenog sektora, te unapređenje poslovnog okruženja.

Reforme obuhvataju i unapređenje efikasnosti tržišta rada kroz njegovu bolju povezanosti sa reformama u obrazovanju, nastavak infrastrukturnih projekata, prvenstveno u oblastima energetske i komunikacione ifrastrukture, a odnose se i na sektorski razvoj, koji se zasniva na reformi javnih preduzeća i unapređenju poljoprivredne proizvodnje, a važnu ulogu ima i unapređenje finansijskog sektora.

"Kada je u pitanju Budžet Republike Srpske, Savez sindikata nije podržao ovaj ključni dokument, vezano za pitanje obračuna minulog rada, od 0,3 odsto", dodao je ministar Tegeltija i istakao da je za izmjenu obračuna minulog rada neophodno promijeniti Zakon o platama zaposlenih u javnim službama, nekoliko zakona o zaposlenima u pravosuđu i Ministarstvu unutrašnjih poslova.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 14.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772