Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI: Prijedlog za upis nematerijalnog kulturnog nasljeđa na listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske mogu dati fizička i pravna lica, a definisani su i nosioci aktivnosti u postupku predlaganja nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Uneskovu Reprezentativnu listu

15.11.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti, s ciljem poboljšanja i unapređenja postojećeg normativnog okvira muzejske djelatnosti, a koji je utvrđen Zakonom o muzejskoj djelatnosti iz 2008. godine.

Novi zakon će omogućiti razvoj muzejske djelatnosti, napredak muzejskih ustanova u stručnom smislu, kao i zaštitu i sigurnost muzejske građe i nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske.

Donošenjem novog Zakona o muzejskoj djelatnosti usaglasiće se postojeća normativna rješenja u oblasti muzejske djelatnosti sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, a posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmijenjeno u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.

Novim zakonskim rješenjima jasnije će se definisati postupak utvrđivanja mjera zaštite i čuvanja muzejske građe, kao i postupak sprovođenja digitalizacije muzejske građe, muzejske dokumentacije i registrovanih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

Takođe, novim zakonom se definiše da prijedlog za upis nematerijalnog kulturnog nasljeđa na listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske mogu dati fizička i pravna lica, a definisani su i nosioci aktivnosti u postupku predlaganja nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Uneskovu Reprezentativnu listu.

Odredbe novog Zakona su usaglašene sa odredbama Zakona o kulturi, a nova zakonska rješenja će otkloniti slabosti koje su, na osnovu dugogodišnjeg iskustva, otežavale primjenu prethodnog zakona u praksi.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 11.11.2021.

Naslov: Redakcija